Geïmporteerde geneesmiddelen kunnen vergoed worden

By | 27/06/2018

Vanaf 1 augustus is het mogelijk om geneesmiddelen die uit het buitenland worden betrokken voor het opvangen van geneesmiddelentekorten, te vergoeden. Dit geldt voor geneesmiddelen waarvoor tijdelijke toestemming voor importeren door IGJ is gegeven en voor middelen waarvoor een tijdelijke handelsvergunning door het CBG is gegeven.

Het Besluit zorgverzekering is door de minister gewijzigd en hieraan zijn twee vergoedingsgronden toegevoegd. De eerste verzekeringsgrond is een geneesmiddel dat in Nederland niet geregistreerd is, maar met voorafgaande toestemming van de IGJ uit het buitenland gehaald kan worden. De tweede verzekeringsgrond betreft een geneesmiddel waarvoor het CBG een tijdelijke handelsvergunning op basis van artikel 52 van de Geneesmiddelenwet heeft verleend wanneer het geneesmiddel niet in Nederland in de handel is, maar wel in een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze vergoedingen zijn tijdelijk en stoppen zodra er geen toestemming van de IGJ of tijdelijke vergunning van het CBG meer is voor het uit het buitenland betrekken van het vervangende geneesmiddel.

Momenteel komen de kosten voor het oplossen van geneesmiddelentekorten door het geneesmiddel uit het buitenland te betrekken, voor rekening van de verzekeraar, apotheek of verzekerde. Met de twee nieuwe verzekeringsgronden wordt dit knelpunt opgelost. Dit is een van de oplossingen die ook is aangedragen door de Werkgroep Geneesmiddelentekorten waaraan de KNMP deelneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *