Geen prik met Vaxzevria voor patiënten met systemisch capillair leksyndroom

Mensen met de zeer zeldzame ziekte systemisch capillair leksyndroom (SCLS) mogen niet geprikt worden met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. Deze ernstige ziekte staat als contra-indicatie én als nieuwe bijwerking in de bijsluiter van het vaccin. In zeer zeldzame gevallen is SCLS gemeld in de eerste dagen na een prik met Vaxzevria. In sommige gevallen was er sprake van een bekende voorgeschiedenis van SCLS. Er is één persoon overleden.

SCLS is een zeldzame ziekte waarbij vloeistof weglekt uit de haarvaten. Dit zorgt voor een lage bloeddruk, zwelling van vooral de armen en benen, stroperiger bloed en lage bloedspiegels van albumine (een eiwit in het bloedplasma). De schatting is dat er 1 ziektegeval optreedt op meer dan 5 miljoen prikken met Vaxzevria.

Advies aan patiënten

  • Heeft u de ziekte systemisch capillair leksyndroom (SCLS) of eerder gehad? Dan mag u geen prik krijgen met Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca.
  • Bent u geprikt met Vaxzevria en ervaart u een of meer van de klachten hieronder in de paar dagen na de prik? Schakel dan direct medische hulp in. Deze klachten zijn vaak in combinatie met een duizelig gevoel (door lage bloeddruk):
    • Een snelle zwelling van de armen en benen
    • Plotselinge gewichtstoename

Advies aan zorgverleners

  • Heeft een patiënt een bekende voorgeschiedenis van SCLS? Vaccineer hem of haar dan niet met Vaxzevria.
  • Heeft u iemand geprikt met Vaxzevria? Let dan op symptomen van SCLS.  
  • Snelle diagnose en behandeling zijn belangrijk bij SCLS. Meestal is een intensieve ondersteunende behandeling nodig.

Brief met risico-informatie

De firma AstraZeneca heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De DHPC is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar de volgende zorgverleners (in opleiding): GGD-artsen, huisartsen, verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters/artsen in de GGZ, internisten, spoedeisende hulpartsen, intensivisten, cardiologen, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers (ook poliklinisch).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen tijdens de gehele levenscyclus van een medicijn wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *