‘Geef meer beroepsgroepen bevoegdheid voor deelhandelingen’

By | 09/05/2022

In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt geadviseerd om vaker een functionele zelfstandigheid of zelfstandige bevoegdheid voor deelhandelingen toe te kennen. Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen.

Over het onderzoek heeft minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd. De bewindspersoon neemt deze aanbeveling mee in een vervolgtraject waarbij de KNMP is aangesloten. Daarin wordt tevens gekeken naar een kwaliteitsregister voor apothekers die niet zijn opgenomen in een specialistenregister.

Toekomstbestendigheid Wet BIG

Dit onderzoek van adviesbureau Ecorys maakt onderdeel uit van een bredere verkenning naar de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Hierin wordt aanbevolen om meer beroepsgroepen een functioneel zelfstandige bevoegdheid, of een bevoegdheid voor deelhandelingen, te geven om taakherschikking te faciliteren.

Functionele bevoegdheid

Deze functionele bevoegdheid betreft een bevoegdheid om voorbehouden handelingen in opdracht van een zelfstandige bevoegde te verrichten, maar dan zonder toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever. Bij het toekennen van een bevoegdheid voor deelbehandelingen gaat het specifiek om het verrichten van specifieke voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Aanbevelingen

Verder doen de onderzoekers een aantal andere aanbevelingen. Er moet volgens hen meer voorlichting worden gegeven over de mogelijkheden van de Wet BIG. Zo kan de zogeheten opdrachtconstructie, zoals vaccineren in opdracht en onder toezicht van een zelfstandig bevoegde, beter worden benut.

Ook zegt het onderzoek dat er meer flexibiliteit zou moeten worden aangebracht in de regeling van voorbehouden handelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van relatief veilige (deel)handelingen. Daarvoro wordt een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen.

Bevorderen van deskundigheid

In zijn Kamerbrief verwijst minister Kuipers ook naar een ander traject binnen de verkenning naar de Wet BIG: namelijk dat van het bevorderen van deskundigheid. De bewindspersoon wijst in zijn Kamerbrief erop dat al veel beroepsgroepen ‘deskundigheidsbevorderende activiteiten’ initiëren.

Hoewel minister Kuipers aangeeft niets te voelen voor een verdere wettelijke verankering voor meer artikel 3-beroepen om verplicht deel te nemen aan nascholing, waardeert hij wel initiatieven als private kwaliteitsregisters.

Daarbij geeft de bewindspersoon aan dat hij het belangrijk vindt dat beroepsverenigingen die nog geen kwaliteitsregister hebben (maar waarin meestal wel scholingsnormen worden gesteld), zoals apothekers, basisartsen en gezondheidszorgpsychologen, er één gaan opzetten. Het ministerie geeft aan het opzetten van zo’n kwaliteitsregister te willen ondersteunen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *