Geef de apothekersassistent eens een compliment

By | 24/09/2018

De apothekersassistent is voor de patiënt het eerste aanspreekpunt in de apotheek. De apothekersassistent geeft voorlichting over juist en veilig medicijngebruik, is het eerste aanspreekpunt voor vragen en het bespreken van twijfels en zorgen van de patiënt over de (bij)werking van een geneesmiddel. Belangrijk, verantwoordelijk en zeker ook bevredigend werk, waar de apothekersassistent zich met volle overgave voor inzet. De voorlichting en begeleiding gegeven door de apothekersassistent draagt bij aan een juist en veilig medicijngebruik.

Laatste schakel in de farmaceutische zorgketen

De laatste jaren staat ook zij, net als alle andere zorgprofessionals, onder druk door alle veranderingen en nieuwe maatregelen in de zorg. Hierdoor komt het eigenlijke werk steeds meer onder druk te staan. Er moet steeds maar weer uitleg gegeven worden over vergoedingen en maatregelen van overheid en zorgverzekeraars. Maatregelen waar zij zelf geen invloed op heeft maar waar zij wel, als laatste schakel in de farmaceutische zorgketen, de patiënt van op de hoogte moet brengen en uitleg over moet geven. Hierdoor is er steeds minder tijd voor het daadwerkelijke werk zoals het geven van voorlichting, het uitvoeren van medicatiebewaking en het begeleiden van de patiënt bij het medicijngebruik. Denk hierbij maar eens aan een goede inhalatie-instructie.

Belangrijk

Beroepsvereniging Optima Farma vindt het belangrijk dat de rol van de apothekersassistent duidelijk is en streeft naar een betere en begrijpelijke regelgeving en doet op deze ‘Dag van de Apothekersassistent’ dan ook een dringend beroep op overheid, politiek en zorgverzekeraars om te zorgen voor een duidelijkere regelgeving en betere informatie over de geneesmiddelenvergoedingen en het preferentiebeleid richting de patiënten/consumenten.

Aan het echte werk toekomen

Zodat de apothekersassistent in de apotheek ook weer aan het echte werk toekomt en de patiënt van goede voorlichting kan voorzien. En de begeleiding rondom therapietrouw, medicatiebegeleiding en medicatieveiligheid de boventoon voert.

Gaat u binnenkort naar de apotheek? Laat dan ook eens uw waardering blijken!

Author: Optima Farma

Optima Farma is de beroepsvereniging van en voor ruim 15.000 apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en farmaceutisch managers, werkzaam in de farmacie in Nederland. Het vak is door ontwikkelingen in de Nederlandse (farmaceutische) gezondheidszorg veranderd: van productgericht naar klantgericht. Optima Farma ondersteunt de beroepsgroep in deze veranderingen en draagt bij aan een nieuwe en heldere positionering van de beroepsgroep in de farmacie en in de eerste lijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *