Gebruik van DOAC’s met 15% gestegen

Openbare apotheken verstrekten in augustus van dit jaar 318.000 keer een DOAC. Apixaban is met bijna 1,5 miljoen verstrekkingen in de afgelopen twaalf maanden de meest verstrekte DOAC. Verzekeraars nemen verschillende varianten op in hun preferentiebeleid. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Direct werkende orale anticoagulantia

Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) worden gebruikt ter voorkoming en behandeling van een veneuze trombo-embolie. Openbare apotheken verstrekten in augustus van dit jaar 318.000 keer een DOAC, bijna 15% meer dan twaalf maanden eerder. De kosten van DOAC’s stegen ook: tot € 25 miljoen per maand, bijna 17% meer dan een jaar geleden. Dit past in de trend van toenemend gebruik.

Apixaban is met bijna 1,5 miljoen verstrekkingen in de afgelopen twaalf maanden de meest verstrekte DOAC. Het aandeel apixaban in de totale DOAC-verstrekkingen steeg in de afgelopen twaalf maanden van 40% naar 42%. De uitgaven in die periode kwamen daarmee uit op € 106 miljoen. Maar omdat de overheid in elk geval tot eind 2023 een geheim financieel arrangement heeft gesloten met de fabrikanten van deze DOAC’s, liggen de werkelijke uitgaven aan deze middelen lager

Apixaban

Sinds mei van dit jaar ziet de SFK naast het spécialité ook verstrekkingen van het generiek apixaban. Bij de introductie van een generieke variant van een geneesmiddel liggen de lijstprijzen (AIP, apotheekinkoopprijs) van het generiek doorgaans lager dan die van het spécialité. In dit geval is dat niet zo en zijn de lijstprijzen gelijk.

Ondanks gelijke lijstprijzen hebben verzekeraars voorkeursmiddelen aangewezen. In juni is het generiek bij Menzis aangewezen als preferent. VGZ en CZ volgden een maand later en maakten het generiek ook preferent. Mogelijk maken geheime couvertafspraken of andere onderhandse afspraken het voor verzekeraars toch interessant om het generiek als preferent aan te wijzen, waardoor lijstprijzen nog minder transparant worden. Zilveren Kruis gaf in eerste instantie aan declaraties van generieke varianten af te keuren. Met ingang van 1 oktober wijst Zilveren Kruis het spécialité alsnog als preferent aan en valt het middel binnen hun preferentiebeleid.

Opname in het preferentiebeleid van de generieke varianten is in ieder geval duidelijk terug te zien in het gebruik: het aandeel verstrekkingen van generiek nam in drie maanden tijd toe van 23% in juni tot 86% in augustus.

Generiek apixaban neemt aandeel spécialité over

Apixaban 2021-2022
Aantal verstrekkingen apixaban per maand (sep 2021-aug 2022)
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *