Gebruik geneesmiddelen in kaart gebracht

In het signalement Goed Gebruik van Geneesmiddelen zijn door ZonMW onderzoeksthema’s op het gebied van geneesmiddelengebruik in kaart gebracht.

Goed gebruik van geneesmiddelen is het effectief, veilig en doelmatig gebruik van geneesmiddelen, nadat ze geregistreerd zijn voor gebruik. In de dagelijkse zorgpraktijk signaleren zorgverleners tekortkomingen, die gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de zorg.

Voorschrijven
Volgens het signalement valt er nog veel winst te behalen op het terrein van het goed voorschrijven en gebruiken van geneesmiddelen, met name op de volgende deelterreinen:

– Worden geneesmiddelen voorgeschreven waar nodig?
– Wordt het juiste geneesmiddel in de juiste dosering voorgeschreven?
– Wordt en kan het middel voor andere indicaties worden ingezet?
– Wordt het geneesmiddel juist gebruikt?

Innovatie
Minister Klink ziet het verbeteren van het gebruik en voorschrijven van medicijnen als een innovatie, omdat de impact op de zorg groot kan zijn. Hij schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij met de resultaten van het signalement aan de slag gaat, samen met andere partijen en betrokken ministeries.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *