Gebruik geen Ancotil bij patiënten met een tekort aan het DPD-enzym

Patiënten met een tekort aan het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) hebben een verhoogd risico op levensbedreigende bijwerkingen wanneer zij behandeld worden met Ancotil (flucytosine).

Dit blijkt uit onderzoek naar de veiligheid van dit middel. Ook patiënten met een gedeeltelijk tekort aan het DPD-enzym hebben met deze infusie-oplossing een hoger risico op ernstige bijwerkingen.

De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert daarom zorgverleners om te overwegen de behandeling met flucytosine bij patiënten met een (mogelijk) tekort aan het DPD-enzym te stoppen.

Waarvoor wordt flucytosine gebruikt?

Flucytosine wordt gebruikt om infecties te behandelen die door bepaalde schimmels en gisten worden veroorzaakt. Voorbeelden van zulke infecties zijn: gegeneraliseerde candidiasis, cryptococcosis, chromoblastomycosis en aspergillosis.

Advies aan zorgverleners

  • Bij patiënten met een bekend volledig tekort aan het DPD-enzym is flucytosine gecontra-indiceerd.
  • Heeft uw patiënt een bekend of vermoedelijk tekort aan het DPD-enzym? Overweeg dan om de behandeling met flucytosine te stoppen.
  • Heeft uw patiënt ernstige bijwerkingen tijdens het gebruik van flucytosine? Overweeg ook dan om de behandeling met flucytosine te stoppen. Daarnaast kunt u overwegen om de DPD-activiteit te bepalen.
  • Het is geen vereiste om voorafgaand aan de behandeling met flucytosine, een DPD-deficiëntietest uit te voeren.

Brief met risico-informatie

Mylan Healthcare B.V. heeft namens alle betrokken handelsvergunninghouders over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internist-infectiologen (in opleiding), ziekenhuisapothekers (in opleiding) en arts-microbiologen (in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *