Gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit water’

By | 31/07/2019

Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn tussen oktober 2019 en februari 2020 beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO Medicijnresten uit water. Deze speciale FTO-editie biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen.

FTO Medicijnresten uit water

De FTO-special ‘Medicijnresten uit water’ geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen gaan werken? Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan? Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Gastsprekers behandelen deze vragen tijdens het FTO.

Gastspreker uitnodigen

Apothekers die een gastspreker van het waterschap of drinkwaterbedrijf willen uitnodigen voor hun FTO kunnen contact opnemen met Lotte Dietz, coördinator voor het FTO ‘Medicijnresten uit water’. Zij kunnen een e-mail sturen met een voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar lotte.dietz@van-waarde.com. Ook is zij telefonisch bereikbaar via 06-15459722. Er is ruimte voor maximaal 25 aanmeldingen.

140 ton humane medicijnresten in water

In Nederland komt jaarlijks naar schatting 140 ton humane medicijnresten via de rioolwaterzuivering in het oppervlaktewater terecht. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op dieren die in het water leven en bemoeilijken de bereiding van drinkwater. Om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen, werkt de Rijksoverheid samen met een groot aantal partijen in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water.

Meer informatie
– Meer informatie over duurzame zorg
– Bekijk de FTO-module Geneesmiddelen en milieu

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *