Fusie Apotheek Zorgvuldig en PluriPack

Twee partijen op het gebied van central filling – Apotheek Zorgvuldig in Zwolle en PluriPack in Alkmaar – zijn gefuseerd. Daarmee is een krachtige speler ontstaan, met een sterke ambitie om central filling verder te ontwikkelen. Zij gaan verder onder de naam PluriPack. De twee vestigingen in Zwolle en Alkmaar blijven bestaan.

De markt rondom central filling, het centraal verpakken en etiketteren van (herhaal)medicatie, is momenteel volop in ontwikkeling. Apotheek Zorgvuldig in Zwolle en PluriPack in Alkmaar zijn twee volautomatische central filling apotheken. Zij hebben zich het afgelopen jaar sterk geprofileerd en een grote groei doorgemaakt. Om in de toekomst nog sterker te kunnen staan hebben beide partijen besloten samen te gaan.

Door deze keuze ontstaat de grootste volautomatische central filling apotheek van Nederland. De schaalvergroting gaat leiden tot meer efficiency. Zo kan het nieuwe PluriPack haar missie waarmaken: een zo laag mogelijke kostprijs met behoud van de kwaliteit van het geleverde product. Eén van de eerste resultaten is het nieuwe gedifferentieerd tariefsysteem, waarmee afnemers hun kosten nog verder kunnen reduceren. Per 1 april 2010 is het tarief per afgenomen receptregel afhankelijk van het moment van aanbieding. Het is een antwoord op de wens van de huidige afnemers om meer invloed op de prijs te kunnen uitoefenen.

Gert van Brummelen en Rijk Jurg, beiden apothekers, zijn belast met de dagelijkse leiding van beide vestigingen van het nieuwe PluriPack. Zij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van central filling in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *