FTO met werkelijke AGB-codes en namen van voorschrijvers

By | 03/11/2015

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) gaat de werkelijke – niet versleutelde – AGB-codes van voorschrijvers in rapportages tonen om de voorbereiding van FTO’s aanzienlijk te vergemakkelijken. Naast de werkelijke AGB-code wordt in SFK Select straks ook de naam van de betreffende voorschrijver getoond. Deze wijzigingen, die op verzoek van veel apothekers plaatsvinden, zijn medio november gerealiseerd. Daarna breidt de SFK ook andere rapportages uit met de namen van voorschrijvers. Dit is juridisch toegestaan.

Apothekers leggen bij de receptregistratie de AGB van de voorschrijver vast. De SFK ontvangt deze gegevens ‘versleuteld’. De rapportages die de SFK maakt, en die apothekers gebruiken voor een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO), bevatten de versleutelde codes. Apothekers moesten deze codes ‘terugrekenen’ naar de betreffende voorschrijver. Dat is nu niet meer nodig: juridische toetsing wees uit dat de SFK de werkelijke AGB-codes van voorschrijvers mag gebruiken in rapportages voor apothekers, omdat zij zelf over deze gegevens beschikken.

Ontsleutelde rapportages: vanaf 13 november
Het ontsleutelen van de data van alle SFK-deelnemers start op vrijdag 13 november en duurt daarna maximaal 2 weken. Het is in die 2 weken mogelijk dat de ene rapportage al ontsleutelde AGB-codes toont, en de andere nog niet. Apotheken ontvangt bericht zodra de volledige ontsleuteling voor de apotheek is afgerond.

Gegevens niet naar derden
De ontsleutelde gegevens zijn uitsluitend voor apothekers bestemd. De SFK zal zonder toestemming nooit gegevens in rapportages gebruiken die bestemd zijn voor anderen. Dat geldt voor alle gegevens die herleidbaar zijn naar de apotheek, voorschrijvers of patiënten.

Automatische ontsleuteling: apotheker hoeft niet te doen
De SFK kan de werkelijke AGB-codes automatisch en nauwkeurig bepalen. Dit gebeurt met behulp van een algoritme waarbij mogelijke versleutelwaarden getoetst worden, aangevuld met locatiegegevens van de apotheek en de huisartsen in de buurt. Om de werkelijke artsencodes te zien, hoeven apothekers niets te doen.

Huidige versleuteling toch handhaven?
Apothekers kunnen aangeven de artsencodes niet te willen ontsleutelen

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *