Forse verlaging zakelijke contributie

By | 08/10/2015

De zakelijke contributie voor apotheekbedrijven gaat fors omlaag. Het gaat om een korting van maar liefst 23% ten opzichte van de zakelijke contributie van dit jaar. De nieuwe tarieven voor de basismodule en de bereidingsmodule gaan op 1 januari 2016 in en gelden voor 2 jaar.

De sectieledenvergadering van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft het licht voor de contributieverlaging op groen gezet. De LOA stelt met dit aanbod actief in te spelen op de behoeften van apotheekbedrijven.

Volgens de LOA vormen de nieuwe tarieven een afspiegeling van de bedrijfseconomische situatie in de apotheek. Een contributieafspraak met een looptijd van maximaal 2 jaar is in dit verband verantwoord, aldus de LOA.

De contributieverlaging is mogelijk doordat de KNMP enerzijds het overschot in de reserves van de vereniging aanspreekt en anderzijds haar rendementsdoelstelling aanscherpt.

Tot de basismodule behoren onder meer de G-Standaard, digitale informatiediensten van de KNMP Kennisbank – waaronder het Informatorium – helpdeskondersteuning voor de dagelijkse apotheekpraktijk en abonnementen op de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR), klachtenregeling openbare apotheek en de jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren.

Ook de collectieve diensten van de KNMP vallen hier onder, zoals ondersteuning bij medicatieoverdracht en professionalisering van het specialisme openbaar apotheker.

De bereidingsmodule is een aanvulling op de basismodule. Hiermee hebben apotheken die uit grondstof bereiden en aseptische (be)handelingen verrichten toegang tot de benodigde documenten en bestanden plus recht op praktische ondersteuning.

Bij abonnementen op of aankopen van producten en diensten buiten de contributiepakketten gelden kortingen die kunnen oplopen tot 50%.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *