Forse stijging gebruik medicinale cannabis

Nederlandse apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 24.600 keer een variëteit van medicinale cannabis. Dat komt neer op een stijging van 45% ten opzichte van 2014. Dat is veel meer dan in de vier jaren daarvoor, toen de jaarlijkse stijging rond de 25% bedroeg.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), dat onderdeel is van het ministerie van VWS, is in Nederland verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis. Volgens het BMC is wetenschappelijk voldoende aangetoond dat medicinale cannabis werkzaam is bij onder meer chronische pijnen, multiple sclerose, glaucoom en verminderde eetlust en vermagering ten gevolge van kanker en aids. Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel. Het BMC adviseert de toepassing van medicinale cannabis te beperken tot die situaties waarbij gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.

Patiënten met een medische indicatie voor het gebruik van cannabis zijn niet meer aangewezen op het gedoogcircuit van coffeeshops, maar kunnen de medicinale cannabis met een recept via de apotheek verkrijgen.

Medicinale cannabis kent geen standaardvergoeding uit het basispakket, want het is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Individuele zorgverzekeraars kennen wel allerlei vergoedingsregels, al dan niet op basis van een aanvullende verzekering. Momenteel brengt het BMC vijf variëteiten van medicinale cannabis op de markt: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en sinds ongeveer een jaar Bedrolite.

De variëteiten verschillen in samenstelling en concentraties van de werkzame stoffen THC (tetrahydrocannabinol of dronabinol) en CBD (cannabidiol). De aard van de klachten bepaalt mede de keuze van de variëteit. Ook verschilt de werking van de variëteiten van persoon tot persoon. Afhankelijk van de variëteit wordt medicinale cannabis als thee gebruikt of via inhalatie na verdamping (met een verdamper). Het is voor de werkzaamheid belangrijk dat het voor gebruik wordt verhit, maar het roken van medicinale cannabis wordt afgeraden.

Gebruik
Het gebruik van medicinale cannabis maakt een sterke groei door. Verstrekten Nederlandse apotheken in 2012 nog ongeveer elfduizend keer medicinale cannabis, dit jaar zullen ze dat meer dan twee keer zo vaak doen.

Ook het aantal gebruikers van medicinale cannabis is in die periode verdubbeld: van zo’n tweeduizend drie jaar geleden tot meer dan vierduizend in 2015.

Van de vijf variëteiten is Bedrocan het meest populair: 65% van alle verstrekkingen betreft deze variëteit. Op de tweede plaats komt Bediol met 17% van de verstrekkingen. Bedrobinol en Bedica blijven ieder onder de 10% steken. In de periode dat Bedrolite beschikbaar is, heeft het een aandeel opgebouwd van 1%. Gemiddeld heeft een gebruiker in een jaar zo’n zes verstrekkingen, waarbij de gemiddelde hoeveelheid medicinale cannabis per verstrekking ongeveer 16 gram bedraagt.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *