Farmacieopleidingen: record aantal eerstejaars

Aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht studeerden in het academisch jaar 2019/2020 170 studenten af als apotheker, 19% minder dan in het jaar ervoor. Daartegenover stond dat de nieuwe instroom in het academisch jaar 2020/2021 17% hoger lag dan in het studiejaar ervoor. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Stijging eerstejaarsstudenten

In september 2020 startten volgens opgave van de universiteiten 898 eerstejaarsstudenten hun bacheloropleiding aan een van de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Nederland. Voor het derde jaar op rij steeg het aantal eerstejaarsstudenten. In het studiejaar daarvoor, 2019/2020, begonnen 765 studenten met hun studie.
In het academisch jaar 2020/2021 had de universiteit van Utrecht 264 eerstejaars farmaciestudenten, zeven meer dan in september 2019. In Groningen studeerden 195 eerstejaars, 27 meer dan in het studiejaar 2019/2020. De faculteit Bio-farmaceutische wetenschappen in Leiden trok 439 eerstejaars farmaciestudenten aan.

Afgestudeerde apothekers

Na het afronden van de masteropleiding Farmacie kan een afgestudeerde zich inschrijven als apotheker in het BIG-register. Utrecht leverde met 114 geslaagden de meeste jonge apothekers af, echter tien minder dan het jaar ervoor. In Groningen studeerden 24 apothekers af, 51 minder dan in 2019/2020 toen nog 75 jonge apothekers afstudeerden. Voor het tweede jaar achtereen leverde ook Leiden apothekers af, sinds de masteropleiding farmacie in 2016 werd opgestart. Er slaagden in 2020 32 studenten voor hun master Farmacie, tegenover twaalf uitstromers in 2019.

Prognose

Het aantal afgestudeerde apothekers is dit jaar beduidend lager dan in voorgaande jaren. Volgens één van de universiteiten ligt de oorzaak bij de studievertraging die masterstudenten hebben opgelopen door de coronapandemie. Vanwege drukte in de apotheken werd een deel van de praktijkopdrachten die studenten moeten doorlopen in hun masterfase uitgesteld. Hierdoor konden zij hun studie niet volgens de verwachte planning afronden. Als de opdrachten in de openbare apotheken weer als vanouds kunnen worden hervat, zal het komende academische jaar 2021/2022 meer afgestudeerde apothekers opleveren.

In september 2020 meldden zich 898 eerstejaarsstudenten

farmacieopleidingen record aantal eerstejaars
Aantal eerstejaarsstudenten per collegejaar (vanaf 2010) en afgestudeerde apothekers [*].

[*] afgestudeerde apothekers tot en met 2018 per kalenderjaar en vanaf 2018/2019 per collegejaar.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *