Farmaceutische zorg wel, medicijnkosten niet opnemen in integrale bekostiging van chronische aandoeningen

Tijdens het congres Kleur bekennen in de Eerstelijn, de volgende fase heeft Gerlach Cerfontaine vandaag namens de KNMP gepleit voor het zo snel mogelijk opnemen van farmaceutische zorg in de integrale bekostiging voor chronische aandoeningen, terwijl de medicijnkosten hier buiten zouden moeten blijven.

Per 1 januari 2010 is integrale bekostiging ingevoerd voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement. Farmacie wordt hier vooralsnog niet in meegenomen, terwijl een goed gebruik van geneesmiddelen bij alle chronische aandoeningen een essentiƫle rol speelt. De bekostiging van de zorg voor deze aandoeningen is pas echt integraal als ook de patiƫntenzorg rond de medicatie hierin wordt meegenomen. Omdat het opnemen van de medicijnkosten voor veel zorggroepen een (te) groot risico vormt, pleit Cerfontaine ervoor de zorg wel, maar de medicijnkosten niet op te nemen in de integrale bekostiging. Hoewel de zorg rond de medicatie in de praktijk niet los gezien kan worden van de medicatie zelf, kan hier in de bekostiging wel een onderscheid in worden gemaakt.

Het voorstel van Cerfontaine sluit aan bij het voorstel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zoals neergelegd in de recent gepubliceerde uitvoeringstoets Uitbreiding Integrale Bekostiging Ketenzorg. Daarin stelt ook de NZa voor om een boekhoudkundige scheiding te maken tussen materiaalkosten enerzijds en de farmaceutische zorg anderzijds.

One thought on “Farmaceutische zorg wel, medicijnkosten niet opnemen in integrale bekostiging van chronische aandoeningen

  1. Y. van der Wel

    Wat moet ik mij voorstellen bij farmaceutische zorg zonder medicijnen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *