Fair Medicine ontvangt ZonMw Parel

By | 07/04/2016

Nieuwe geneesmiddelen bieden steeds vaker perspectief op een wezenlijk betere behandeling. Maar het prijskaartje is meestal fors. Hoe houden we farmaceutische zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk? Het model van Fair Medicine is een van de mogelijke antwoorden.

“Wij zijn met ons geneesmiddelenbeleid een nieuwe weg ingeslagen. We willen veilige en effectieve medicijnen, maar de premiebetaler moet de kosten ook op de lange termijn kunnen opbrengen. We moeten samen kijken naar nieuwe businessmodellen. Een goed verdienmodel voor de bedrijven natuurlijk. Maar ook een maatschappelijk aanvaardbare prijs voor de samenleving”. Dat zei minister Schippers van Volksgezondheid op donderdag 7 april 2016 op het vierde jaarlijkse ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Dick Dees, voorzitter van de GGG-raad, overhandigde een ZonMw Parel aan prof. dr. Hans Büller als aanmoediging voor Fair Medicine, een stichting die volgens een nieuw model de ontwikkeling van therapieën en geneesmiddelen realiseert. Het initiatief sluit aan bij het streven van het kabinet om geneesmiddelen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs op de markt te laten brengen.

Fair Medicine
Fair Medicine organiseert coalities die gezamenlijk geneesmiddelen ontwikkelen. Alle partijen – van patiënt tot investeerder – zijn vanaf het begin betrokken. Ze zijn open over de kosten die zij daadwerkelijk maken of de bijdrage die ze leveren. Als een middel op de markt komt, verdient iedereen zijn investeringen terug, aangevuld met een maatschappelijk aanvaardbare marge. De totale ontwikkelkosten worden zo veel lager dan in de huidige situatie. De uiteindelijke prijsstelling wordt bepaald door ontwikkelkosten, productiekosten plus een duidelijk omschreven marge.

Evenredige verdeling
Het model van Fair Medicine zorgt voor een evenredige verdeling van opbrengsten en risico’s. Het initiatief laat zien dat helderheid over de opbouw van de kosten van nieuwe medicijnen wel degelijk mogelijk is. ZonMw vindt dat creatieve ideeën een kans verdienen om zich te bewijzen in het bijdragen aan een duurzame omslag in de sector.

Meer informatie
Parelproject EuroGo
Parelpagina

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *