Factcheck SGLT-2-remmers

SGLT-2-remmers verlagen het gewicht bij diabetespatiënten, zo claimen diverse fabrikanten van SGLT-2-remmers. In hoeverre houdt deze claim stand?

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) houdt in zijn nieuwe serie factchecks claims en beweringen van de farmaceutische industrie over nieuwe geneesmiddelen kritisch tegen het licht. De eerste factcheck gaat over de SGLT-2-remmers, een nieuwe groep medicijnen voor de behandeling van patiënten met diabetes mellitus type 2. De claim luidt dat deze medicijnen het lichaamsgewicht reduceren.

Wat blijkt uit de factcheck? De claim is op zich waar: SGLT-2-remmers verlagen inderdaad het gewicht. Het gewichtsverlies is gemiddeld minder dan 2 kg. Dit is vergelijkbaar met het gewichtsverlies bij GLP-1-agonisten, acarbose en metformine. Voor een betere controle van het HbA1c is een gewichtsverlies van 5 tot 10% nodig, bij een gewicht van 90 kg komt dit neer op 4,5 tot 9 kg. Hiervoor zijn andere interventies nodig, met name een energiebeperkt dieet is effectief.

De factcheck is te vinden op de nieuwspagina van de website van MedicijnBalans. In de loop van mei verschijnt een tweede factcheck over de Ramadan en medicijnen.

Voor nieuwe, op de markt toegelaten geneesmiddelen bestaan vaak nog geen richtlijnen. Artsen ontvangen daarentegen wel al veel informatie van de registratiehouders van het nieuwe geneesmiddel. Dat maakt het lastig voor hen om te bepalen of een nieuw, vaak duur geneesmiddel voor de patiënt meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande middelen. Aan de hand van de registratie- en andere (meta)studies wordt de informatie van de registratiehouders binnen het programma MedicijnBalans beoordeeld. De factchecks laten in een oogopslag zien of de claim geheel, een beetje, of niet standhoudt.

MedicijnBalans is een programma van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat met subsidie van VWS wordt uitgevoerd. Het programma biedt feitelijke en actuele informatie over nieuwe geneesmiddelen. Hiermee beoogt het IVM artsen te helpen een onderbouwde keuze te maken tussen bestaande en nieuwe geneesmiddelen en hen te stimuleren doelmatig voor te schrijven.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *