Extra mRNA-prik mogelijk na Janssen-vaccin en booster

Mensen die gevaccineerd zijn met het Janssen-vaccin en tenminste drie maanden geleden een booster hebben ontvangen, kunnen vanaf 16 maart 2022 een afspraak maken voor een extra prik tegen corona. Dit schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Nederlanders die het Janssen-vaccin en een booster hebben ontvangen, kunnen nu moeilijkheden ondervinden bij het inreizen en gebruik van voorzieningen in sommige landen. De reden hiervoor is dat  in die landen één Janssen-vaccinatie niet meer als volledige basisvaccinatie wordt gezien. Door een extra prik met een mRNA-vaccin aan te bieden, kan dit worden opgelost.

Mensen die één prik Janssen én een booster hebben ontvangen, zijn volledig gevaccineerd en geboosterd. Dit is voldoende voor de meeste landen die een Digitaal Corona Certificaat (DCC) vragen bij inreizen. In sommige Europese landen, waaronder Duitsland, wordt dit niet voldoende geacht. Hierdoor kunnen Nederlanders die met Janssen zijn gevaccineerd en een booster hebben ontvangen moeilijkheden ondervinden bij het inreizen en de toegang tot voorzieningen in die landen.

Gelijke regels binnen de Europese Unie

Het kabinet hecht veel waarde aan het mogelijk maken van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. De belemmering als gevolg van verschillen tussen lidstaten past hier niet bij.

Volgens de Gezondheidsraad is een extra prik na de booster voor de meeste mensen niet nodig. Maar er is ook geen bezwaar tegen. Daarom heeft het kabinet besloten dat mensen die gevaccineerd zijn met Janssen en een booster hebben gehad, de extra prik kunnen krijgen als zij dat willen.

Mensen die de extra prik willen ontvangen, kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken met de GGD. Omdat er geen medische noodzaak is voor de extra prik, vraagt de GGD medewerker bij het maken van de afspraak of er sprake is van een weloverwogen keuze.

Als men de extra prik heeft ontvangen kan deze opgenomen worden in de CoronaCheck-app. Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) voor deze prik krijgt de notering 3/1. Dit is een Europese notering die reizen en gebruik van faciliteiten bij 2G of 2G+ beleid mogelijk maakt.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *