Evaluatie LCG: ‘VWS in gesprek over permanente intensieve monitoring tekorten’

By | 10/02/2022

Ga als ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met partijen in gesprek over de behoefte aan een mogelijk permanente intensievere monitoring van dreigende geneesmiddelentekorten. Die aanbeveling volgt uit de evaluatie naar het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) en de Coronaberaden. Deze instellingen zijn aan het begin van de coronacrisis ingesteld om geneesmiddelentekorten te voorkomen. Ook openbaar- en ziekenhuisapothekers waren daarbij betrokken. Uit de evaluatie komt naar voren dat het LCG en de Coronaberaden bijdroegen aan het creëren van overzicht en rust.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) nam in april 2020 de coördinatie op zich om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care het hoofd te bieden. Dat leidde tot de oprichting van het LCG. Dit coördinatiecentrum zorgde voor een centrale verdeling van voorraden geneesmiddelen over de ziekenhuizen en een efficiënte verspreiding van grondstoffen voor apotheekbereidingen. Ook zijn met de KNMP – door de toegenomen vraag in de tweedelijnszorg – ook werkafspraken gemaakt over het voorkomen van tekorten in de eerstelijnszorg.  ‘Door alle betrokken partijen werd de inzet van het LCG als zeer effectief ervaren’, aldus de evaluatie.

Naast het LCG werden tijdens de coronacrisis zogeheten Coronaberaden opgericht. Daarin nam de KNMP plaats. Deze beraden hadden als doel om informatie uit te wisselen tussen apothekers, patiënten, fabrikanten en zorgverzekeraars over farmaceutische zorgverlening. In deze Coronaberaden is bijvoorbeeld ook gesproken om expliciet rekening te houden met de marktomstandigheden in de contractering en te zorgen voor een continueringsbijdrage zodat bestaande contracten geen belemmering zouden vormen voor het leveren van zorg.

Daarnaast is in deze Coronaberaden de laatste informatie vanuit openbare apotheken gedeeld, met name over voorraadbeheer, om zo tekorten inzichtelijk te maken. Ook over deze Coronaberaden wordt in de evaluatie geschreven dat deze samenwerking tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie ‘een zeer grote en effectieve bijdrage hebben geleverd in het tegengaan van tekorten van – voor de pandemiebestrijding –  cruciale geneesmiddelen.’

In een reactie op de evaluatie laat minister Kuipers (VWS) weten dat hij met betrokken gaat bekijken of deze ervaringen tijdens corona invloed moeten hebben op de afspraken die gemaakt zijn voor het voorkomen van tekorten buiten crisistijd. ‘Daarin wil ik ook aandacht hebben voor hoe het versterken van leveringszekerheid van medische producten kan bijdragen aan het voorkomen van geneesmiddelentekorten’, aldus de bewindspersoon.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *