Europese strategie voor regelgeving rond medicijnen

Eurpese-geneesmiddelenstrategie

Het Europese Medicijnagentschap EMA en het netwerk van de hoofden van de nationale medicijnautoriteiten, de Heads of Medicines Agencies (HMA), hebben samen hun doelstellingen en prioriteiten vastgelegd in een strategiedocument voor de komende vijf jaar. De strategie ligt op dit moment ter inzage voor het publiek.

Publieke consultatie

Met behulp van deze gezamenlijke strategie, geldig van 2021 tot 2025, moet het netwerk huidige en toekomstige uitdagingen effectiever aanpakken. Het concept staat vanaf nu open voor publieke consultatie en kan tot 4 september ingezien en becommentarieerd worden.

Meer informatie: Pharmaceutical strategy for Europe

European medicines agencies network strategy to 2025

Geneesmiddelenstrategie

De strategie focust op zes prioriteiten, die aansluiten bij de routekaart van de Europese Commissie, die moet leiden tot een geneesmiddelenstrategie voor heel Europa.

Zes prioriteiten

  • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen
  • Data analyse, tools en digitale transformatie
  • Innovatie
  • Antibioticaresistentie en andere opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid
  • Uitdagingen op het gebied van de bevoorradingsketen
  • Duurzaamheid van het netwerk en operationele uitmuntendheid

Het uiteindelijke strategiedocument dient straks weer als leidraad voor de afzonderlijke werkplannen van het EMA en het netwerk van nationale medicijnautoriteiten, waarvan het CBG deel uitmaakt.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *