Europese registratie voor antistollingsmiddel apixaban

De Europese Commissie heeft een handelsvergunning afgegeven aan Pfizer en Bristol-Myers Squibb voor het antistollingsmiddel apixaban. Het middel krijgt als indicatie preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) na een electieve totale heup- of knieoperatie.

De registratie van apixaban (Eliquis) volgt op een positief advies dat de European Medicines Agency in maart dit jaar heeft afgegeven. In twee klinische trials, ADVANCE-2 en ADVANCE-3 scoorde apixaban beter dan enoxaparine (Clexane, Sanofi-aventis) in de preventie van VTE na een totale heup- of knievervanging; het risico op bloedingen was daarbij niet verhoogd.