Europese goedkeuring voor uitbreiding indicatie RoActemra

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan uitbreiding van het indicatiegebied van RoActemra® (tocilizumab). Tocilizumab mag nu ook worden toegediend om voortschrijdende gewrichtsschade te reduceren en het fysiek functioneren van patiënten met reumatoïde artritis (RA) te verbeteren.

Het besluit van de Commissie is gebaseerd op de fase III LITHE-studie. Uit deze studie onder 1.196 patiënten in 15 landen is gebleken dat de patiënten die de combinatie tocilizumab en methotrexaat kregen toegediend na twee jaar significant minder gewrichtsschade hadden dat de patiënten in de controlegroep. Dit werd vastgesteld aan de hand van röngenfoto’s waarop de mate van bot-erosie en het afnemen van de botruimte in beeld werden gebracht. Na twee jaar behandeling bleek dat in de combinatiegroep in vergelijking met de controlegroep sprake was van 81 procent minder gewrichtsschade.

Lijst dure geneesmiddelen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tocilizumab inmiddels toegevoegd aan de Beleidsregel Dure Geneesmiddelen. Dit besluit houdt in dat ziekenhuizen, met terugwerkende kracht tot 1 februari 2009, 80 procent van de netto inkoopkosten vergoed krijgen

Reumatoïde artritis

RA treft 1 op 100 mensen, meestal tussen 40-60 jaar. In totaal telt Nederland ruim 165.000 patiënten, van wie 44.000 mensen daadwerkelijk onder behandeling zijn van de reumatoloog. Wereldwijd lijden naar schatting 21 miljoen mensen aan RA. De ziekte komt driemaal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. RA is een ziekte met een sterk invaliderend karakter. Hoewel zich de laatste jaren in de behandeling van RA veel nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, blijft de behoefte aan nieuwe behandelingsopties groot.

Referentie

LITHE: tocilizumab inhibits radiographic progression and improves physical function in rheumatoid arthritis (RA) patients (Pts) at 2 years with increasing clinical afficacy over time. Fleischmann, R$ et al, Oral presentation at the Am,erican College of Rheumatology (ACR), 18 oktober 2009

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *