Europese goedkeuring MabThera ter behandeling van voorbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie

De Europese Commissie heeft MabThera® (rituximab) in combinatie met chemotherapie geregistreerd voor de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet reageerden op een eerdere behandeling (refractaire patiënten) of bij wie de leukemie na behandeling weer is teruggekeerd (recidief). Rituximab in combinatie met chemotherapie was begin dit jaar al geregistreerd als eerstelijnsbehandeling van onbehandelde CLL-patiënten.

Bij haar besluit tot registratie heeft de Europese Commissie zich laten leiden door de resultaten van de REACH-studie. In deze studie onder 552 patiënten in 17 landen is aangetoond dat patiënten met teruggekeerde of refractaire CLL gemiddeld 10 maanden langer leven zonder ziekteprogressie als zij met rituximab en chemotherapie werden behandeld dan patiënten die alleen chemotherapie toegediend kregen (30,6 maanden versus 20,6 maanden).

CLL
Chronische lymfatische leukemie is de meest voorkomende vorm van leukemie. De ziekte staat te boek als ongeneeslijk: patiënten kunnen weliswaar lang met deze ziekte leven, maar zullen uiteindelijk aan de gevolgen ervan overlijden. De behandeling is gericht op verlenging van de progressievrije periode en op bestrijding van symptomen. De meest toegepaste behandelingen zijn chemotherapie, radiotherapie, stamceltransplantatie, immunotherapie of een combinatie van deze behandelingen.

In Nederland wordt de diagnose leukemie jaarlijks bij circa 2.000 mensen gesteld. In circa dertig procent van de gevallen betreft het CLL. De meerderheid van de patiënten is ouder dan 55 jaar. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en vaker bij blanken dan bij mensen van Aziatische afkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *