Esketamine bij ernstige depressie

Recent is een Cochrane systematische review en meta-analyse gepubliceerd waarin de werking en bijwerkingen van onder andere esketamine bij patiënten met (zeer) ernstige depressie zijn onderzocht.

Bij deze patiënten verminderen de symptomen van depressie binnen 24 uur na behandeling met esketamine. De meeste bijwerkingen verdwijnen binnen een dag. In de meta-analyse konden bijwerkingen op lange termijn niet worden bepaald, maar deze zijn eerder beschreven.

Door de inclusie van een klein aantal onderzoeken met bovendien kleine aantallen patiënten heeft de meta-analyse van esketamine een lage tot matige bewijskracht.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   Bij patiënten met (zeer) ernstige depressie verminderen de symptomen van depressie binnen 24 uur na behandeling met esketamine.

•   De gemiddelde bewijskracht van dit resultaat is laag tot matig door het kleine aantal onderzoeken, waarin ook patiëntenaantallen laag zijn.

•   Bij therapieresistente depressie komt esketamine als vierde stap in de behandeling in aanmerking.

•   Het werkingsmechanisme van esketamine dat ten grondslag ligt aan de snelle werking bij depressie, kan een uitgangspunt zijn voor het ontwikkelen van antidepressiva met een snelle inwerkingtreding zonder bijwerkingen op lange termijn.

Lees het volledige artikel

https://www.ge-bu.nl/artikel/esketamine-bij-ernstige-depressie?full

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *