Enthousiaste apothekers nemen medicijnvideo’s op bij de KNMP

By | 02/08/2021

Twintig enthousiaste apothekers uit het hele land reisden de afgelopen weken af naar de KNMP in Den Haag, om daar de eerste 60 medicijnvideo’s voor op Apotheek.nl op te nemen.

Deze video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op de publiekswebsite, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand. In totaal gaat het om maar liefst 180 video’s.

Een korte impressie

“In 2018 zijn de eerste 100 medicijnvideo’s opgenomen”, aldus Kaling Xian, apotheker en projectleider van het videoproject bij de KNMP. “Tijd voor een uitbreiding, want Apotheek.nl bevat veel meer goed bezochte medicijnpagina’s. Er is sinds de vorige opnames veel veranderd: de KNMP beschikt inmiddels over een in-huis-videograaf. Dat biedt nieuwe kansen. Zodoende is besloten om samen te werken met zo veel mogelijk apothekers uit het land.”

Het streven? 180 medicijnvideo’s opnemen met 60 verschillende apothekers, zodat de beroepsgroep online ook steeds meer een gezicht krijgt. “Nog geen drie dagen na onze oproep hadden maar liefst 100 apothekers zich aangemeld,” aldus Xian. “Dit toont hoezeer de leden gemotiveerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het vergroten van de zichtbaarheid van apothekers.” 

De eerste 60 video’s worden op dit moment gemonteerd. Na de zomer starten de werkzaamheden voor de resterende 120 medicijnvideo’s. .  

Comfortzone

Het kan best ‘uit je comfortzone’ zijn, om voor de camera te staan. Deelnemende ziekenhuisapotheker Kim Gombert licht toe waarom zij dat tóch deed: “In het LUMC Oncologie Centrum verwijzen mijn collega’s en ik patiënten geregeld naar de medicijnteksten over oncolytica op Apotheek.nl. Door deel te nemen aan dit videoproject, heb ik op mijn beurt een bijdrage kunnen leveren aan de site die ik in mijn dagelijkse praktijk vaak aanbeveel.”

Aanmelden: algemene filmlijst

Aanmelden voor dit videoproject is niet meer mogelijk. De KNMP wil in de toekomst echter graag blijven werken aan video’s met apothekers die eraan bijdragen de zichtbaarheid van de beroepsgroep te vergroten.

KNMP-leden zijn daarom van harte uitgenodigd om zichzelf op de algemene filmlijst te plaatsen. Zo is inzichtelijk welke apothekers in de toekomst mee willen werken aan nieuwe medicijnvideo’s op Apotheek.nl, of wellicht aan andere videoprojecten.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *