Eind 2016 verkiezingen voor 2 nieuwe leden KNMP-bestuur

By | 17/08/2016

De leden van de KNMP kunnen in november/december 2016 2 nieuwe KNMP-bestuursleden kiezen. Dit laat het KNMP-bestuur weten in een aankondiging. Het gaat om een herverkiezing en een uitbreiding van het bestuur. De benoeming van de 2 nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering op 14 december 2016.

De Algemene Vergadering heeft op 29 juni 2016 ingestemd met de uitbreiding van het KNMP-bestuur met een openbaar apotheker.

Herverkiezing
In maart 2017 verstrijkt de eerste termijn van 3 jaar van Jan Pieter Schouten en Rob de Wolf als lid van het KNMP-bestuur. Penningmeester Jan Pieter Schouten stelt zich herkiesbaar. Secretaris Rob de Wolf zal per 14 december 2016 aftreden. Als gevolg hiervan ontstaat er een tweede vacante positie in het KNMP-bestuur.

Vicevoorzitter Marleen Barth stelt zich niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Haar positie wordt niet meteen ingevuld. Het KNMP-bestuur beraadt zich na de benoeming van de nieuwe bestuursleden op de invulling van deze positie.

Meer informatie
Binnenkort volgt nadere informatie over de kandidaatstellingsprocedure en het verkiezingsproces. Mocht u alvast meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Diana Tisseur, secretaris kandidaatstellingscommissie, op telefoonnummer 070 37 37 113 of per e-mail: d.tisseur@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *