Effectieve inzet medicatiebeoordeling geeft hogere kwaliteit van leven

medicatiebeoordeling

Effectief inzetten van een medicatiebeoordeling leidt tot minder klachten, minder pillen en een hogere kwaliteit van leven, en is naar alle waarschijnlijkheid kostenbesparend. Dat concludeert promovenda Sanne Verdoorn in haar proefschrift ‘Clinical medication review: one step beyond’, waarop zij op 13 maart 2019 promoveert aan Universiteit Utrecht.

Medicatiebeoordelingsgesprek

Tijdens een medicatiebeoordelingsgesprek in de apotheek evalueren apotheker en patiënt of de voorgeschreven medicatie noodzakelijk is, of er medicatie ontbreekt, of er bijwerkingen zijn en of er problemen optreden rond het gebruik. Vervolgens stelt de apotheker samen met de huisarts een behandelplan op om medicatieproblemen op te lossen en te voorkomen. Uit het onderzoek van Verdoorn blijkt dat ouderen die deelnemen aan zo’n medicatiebeoordeling een hogere kwaliteit van leven en minder gezondheidsklachten ervaren, terwijl ze minder geneesmiddelen gebruiken. Bovendien is er meer dan 90% kans dat een medicatiebeoordeling kostenbesparend is.

Persoonlijk doel

Nederland vergrijst en ouderen gebruiken steeds meer medicatie bij chronische ziekten. Medicatiebeoordelingen vinden steeds vaker plaats. Uit het onderzoek van Verdoorn blijkt dat 90% van de ondervraagde patiënten in staat was om samen met de apotheker een persoonlijk doel op te stellen, zoals minder pijn, minder pillen en meer mobiliteit. Meer dan de helft van de patiënten boekte ook daadwerkelijk verbetering op deze doelen. Het onderzoek laat wel zien dat slechts een minderheid van de medicatieproblemen bij ouderen binnen de apotheek ontdekt kan worden met huidige checklists en computersoftware, omdat deze minder toegespitst zijn op de oudere medicijngebruiker.

Persoonsgerichte aanpak

Verdoorn voerde een gerandomiseerd klinisch onderzoek uit bij 629 ouderen in 35 apotheken. Omdat de computersoftware niet specifiek genoeg bleek bij het opsporen van de belangrijkste problemen, koos ze voor een persoonsgerichte aanpak. Vernieuwend hierbij was het meten van persoonlijke doelen, wensen en gezondheidsklachten. Verdoorn evalueerde het al dan niet behalen van persoonlijke doelen, zoals vermindering van pijn of andere klachten en minder pillen, met een speciale meetschaal.

Author: Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, die al vele grote namen heeft voortgebracht. De zeven faculteiten bestrijken gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *