Eerstelijnskoepels in vervolgoverleg met ministerie VWS over jaarverantwoordingsplicht

By | 07/02/2022

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, gaan medio maart opnieuw in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de openbare jaarverantwoordingsplicht.

Openbare jaarverantwoording

Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het boekjaar 2022 deze verantwoording aanleveren. De zorgkoepels uiten zorgen over extra administratieve lasten.

Kritiek

Er is al langer kritiek vanuit de eerstelijnszorg over deze nieuwe verantwoordingsplicht. De eerstelijnszorg acht deze plicht niet proportioneel, en vreest dus extra administratieve belasting. De vertegenwoordigende koepels zien graag een uitzondering voor de eerstelijnszorg van deze jaarverantwoordingsplicht.

Aankomende maand willen zorgkoepels en het ministerie van VWS daarom opnieuw om tafel. Dan wordt ook besproken hoe toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de exacte vragenlijst, behorend tot deze jaarverantwoordingsplicht, voor zich ziet.

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport)

Eerder benadrukte minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), tijdens een debat over zorgfraude, dat deze nieuwe openbare jaarverantwoordingsplicht in het leven is geroepen om een maatschappelijke verantwoording te ontvangen over de besteding van collectieve middelen. Uitzondering voor de eerstelijns behoort volgens haar niet tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *