Eerste subsidieronde Antibioticaresistentie geopend

By | 10/02/2016

Tot 5 april 2016 is het mogelijk projectideeën in te dienen voor het nieuwe programma Antibioticaresistentie (ABR).

One Health
Het programma ABR benadert antibioticaresistentie vanuit mensen, dieren en de omgeving. Dit heet ‘One Health’. Onderzoek binnen al deze disciplines, en liever nog discipline-overstijgend onderzoek, komt in aanmerking voor financiering.

Wie kan aanvragen?
Onderzoeksinstituten, ziekenhuizen met onderzoeksfaciliteiten en andere faciliteiten met projectideeën betreffende antibacteriële resistentie. Samenwerking is belangrijk en wordt meegenomen in de beoordeling van uw projectidee.

Beschikbaar budget
Het beschikbare budget voor de 1e ronde van ABR is 4,6 miljoen euro. Het totale budget voor het programma is 16 miljoen euro. In 2017 en 2018 volgen een 2e en 3e ronde.

Onderzoeksthema’s
De 1e ronde staat open voor ideeën binnen alle onderzoeksthema’s uit het programma:

– Mechanismen voor het ontstaan en de verspreiding van antibacteriële resistentie
– Geschikte diagnostiek
– Mechanismen en doelen voor nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica
– Optimaliseren van antimicrobiële therapie: dosering en gebruik

Als rode draad door het programma loopt de aandacht voor gedragswetenschappen. Inzicht in onder meer sociale en economische factoren die een rol spelen bij het ontstaan en verspreiden van antibioticaresistentie is nodig voor het ontwikkelen van een effectieve strategie.

Geneesmiddelen
Met het openstellen van deze oproep is het niet langer mogelijk om antibioticagerelateerd onderzoek in te dienen binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Projectideeën in relatie tot gepast gebruik van antibiotica vallen onder het 4e onderzoeksthema van het programma ABR.

Investeren in internationaal onderzoek
Dit programma is het vervolg op het programma ‘Priority Medicines Antimicrobiële Resistentie’ (AMR) dat ook investeert in internationaal onderzoek. In het programma ABR is wederom 3 miljoen euro bestemd voor subsieoproepen van het Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). De programmatekst ABR is mede gebaseerd op de strategische onderzoeksagenda van het JPIAMR.

Verbinden onderzoek, praktijk en beleid
Antibioticaresistentie is een urgent probleem dat zich niet aan landsgrenzen houdt. Het vereist een multidisciplinaire aanpak. ZonMw en VWS streven ernaar dat onderzoeksresultaten snel effect hebben op de aanpak van antibioticaresistentie. Het programma ABR heeft daarmee een toegepast karakter. Aan het onderwerp resistente bacteriën besteedt minister Schippers van VWS in 2016 extra aandacht als Nederland voorzitter is van de EU.

Meer informatie
– Oproep voor het indienen van projectideeën
– Over het programma Antibioticaresistentie
– over het thema Resistente bacteriën
– over het domein Gezondheidsbescherming
– over het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *