Eerste ervaringen pilot pREGnant

By | 30/11/2015

In de pilotfase van pREGnant, die deze zomer ten einde liep, stond de ontwikkeling en evaluatie van het register centraal. Onder andere is bepaald wat de beste manier is om bruikbare gegevens van goede kwaliteit te verzamelen. Bovendien is gekeken wat de meest geschikte aanpak is om zoveel mogelijk zwangeren te bereiken en bereid te vinden om deel te nemen.

Het blijkt dat het percentage vrouwen dat gaat deelnemen afhankelijk is van de wijze van inclusie. Wanneer uitsluitend de folder wordt uitgereikt, gaat 6% van de vrouwen deelnemen. Van de vrouwen die een uitnodiging namens de zorgverlener ontvangen, gaat uiteindelijk 33% deelnemen.

Leeftijd en opleiding
Van de deelneemsters is de mediane leeftijd 30 jaar (19-41 jaar). Ruim 65% van de hen valt binnen de hoogste opleidingsklasse (HBO / WO), terwijl slechts 4% in de laagste opleidingsklasse valt (basisonderwijs / VMBO / MBO 1). Hiermee ligt het opleidingsniveau hoger dan het landelijk gemiddelde waar 28% in de hoogste en 30% in de laagste opleidingsklasse valt.

Alcohol, roken en drugs
Van de deelneemsters geeft 72% aan alcohol te gebruiken in de periode voorafgaand aan de zwangerschap. In de vragenlijsten die in de 17e en 34e week van de zwangerschap worden ingevuld, geeft slechts 2-3% van de vrouwen aan nog steeds alcohol te gebruiken. Eenzelfde trend is te zien in het rookgedrag. Vóór de zwangerschap rookt 15%, waar het percentage tijdens de zwangerschap op 6-7% ligt. Een klein percentage, 1.2% van de deelneemsters, gebruikte vóór de zwangerschap wiet en/of XTC. Zij zijn hier allen mee gestopt toen ze wisten dat ze zwanger waren.

Author: Lareb

Lareb, het Nederlands Bijwerkingencentrum, is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: onze databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *