“Een halve eeuw cholesterolverdwazing”

Een halve eeuw lang heb ik een generatie artsen zien ontstaan met opvattingen en richtlijnen over cholesterol die niet ontleend zijn aan wetenschappelijk onderzoek, maar aan farmamarketing. De sturing door financieel belanghebbenden is bepalend geworden voor de cholesterolverlagende behandeling van patiënten.

Door: Hans van der Linde, huisarts te Capelle aan den IJssel

Statines ontlenen hun werking aan het verlagen van cholesterolwaarden en niet aan hun ontstekingsremmend effect. Cholesterolwaarden moeten verlaagd worden. “The lower, the better”. Zie daar het algemeen aanvaarde gedachtengoed van de dokter van vandaag.

Die dokter kijkt je verbijsterd aan als je betoogt dat alle cholesterolverlagende interventie-onderzoeken van voldoende grootte, looptijd en kwaliteit geen verschil laten zien op harde eindpunten. Representatieve voorbeelden zijn de IDEAL-studie met Lipitor (atorvastatine), de IMPROVE-IT-studie met Ezetrol (ezetimib) en Inegy (ezetimib + simvastatine) en zeer recent de FOURIER-studie met de PCSK-9-remmer Praluent (evolocumab).

De studies hebben gemeen dat er geen enkel verschil in sterfte optreedt door medicamenteuze verlaging van cholesterol. Dat is ondubbelzinnig de uitkomst van die studies. Daarnaast laten ze uiterst marginale verschillen zien in het optreden van cardiovasculaire complicaties als hartinfarct en beroerte. De Number Needed to Treat (NNT) om die complicaties te voorkomen, rechtvaardigt van geen kant de behandeling met cholesterolverlagers en dat al helemaal niet als men kijkt naar de bijwerkingen, zoals het ontstaan van diabetes en een verhoogde incidentie aan kanker.

De studie-uitkomsten hebben onveranderlijk gemeen dat ze door een groepje hoogleraren op onaanvaardbare wijze worden gepresenteerd. Ik liet u vele video-opnames zien van presentaties door de professoren John Kastelein (AMC), Wouter Jukema (LUMC), Erik Stroes (AMC) en Frank Visseren (UMC).

Tenslotte komt vaak manipulatie van de onderzoeksopzet voor. De IMPROVE-IT-studie spant daarbij de kroon met negen jaar knoeien en kneden om een statisch significante uitkomst te verkrijgen van een gekunstelde uitkomstmaat, die met een NNT van 50 klinisch irrelevant is.

Talrijke artikelen en boeken verschenen over de cholesterolhype. Met goede argumenten werd aangetoond dat medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte geen enkele zin heeft en dat vaatcomplicaties met stolsels worden veroorzaakt door ontstekingen van de vaatwand. Statines zijn effectief daartegen, niet vanwege hun cholesterolverlagende werking, maar vanwege hun ontstekingsremmende werking. Een lage dosering van het goedkope simvastatine is daarbij volgens de grote IDEAL-studie net zo effectief als een hoge dosering van het sterker werkende atorvastatine. Zie Medisch Contact van 2008. Met de slogan “The lower, the better” werden en worden dure, sterke cholesterolverlagers in de markt gezet. Ze zijn zonder uitzondering zinloos, schadelijk en duur.

In de grote Jupiter-studie werd een duidelijk verband aangetoond tussen ontsteking en cardiovasculaire complicaties. In vaktermen: een relatie met een verhoogd CRP-gehalte (C-Reactief Protein) als indicator van ontstoken endotheel (bekleding van de vaatwand). De studie-uitkomst kwam als een verrassing en verdween snel uit het zicht. Hij vormde een bedreiging voor de lucratieve cholesterolhypothese met cholesterol als de kwade pier.

Een plaats apart nemen mensen in met Familaire Hypercholesteremie (FH). Zij kunnen vroegtijdig overlijden, maar niet door hun hoge cholesterolgehalte, maar doordat een klein deel van hen drager is van een bepaald soort lipo-proteïnen (vet-eiwitten). Het gros van deze mensen met torenhoge cholesterolwaarden wordt hoogbejaard met schone bloedvaten. Dat bewijst dat een hoog cholesterolgehalte niet de gevaarlijke factor is, zoals producenten van cholesterolverlaers er al tientallen jaren inhameren. Cholesterol moest gedemoniseerd worden, want daar valt aan te verdienen. Wetenschappers die anders beweerden, werden niet gevraagd als spreker tijdens de vele congressen en nascholingen waar bigfarma grote invloed op heeft met zijn onuitputtelijke fondsen. Ook het meeste onderzoek wordt gestuurd door de industrie. Wie betaalt, bepaalt.

Hoe lang zal deze cholesterolhype nog aanhouden? Hij brokkelt gelukkig af en in Amerika hebben wetenschappelijk organisaties in 2013 al afstand genomen van de obsolete LDL-verlaging met geneesmiddelen. Dat lijkt nog niet echt doorgedrongen tot Nederland.

Ik wil u graag laten delen in wat professor Paul Hugenholtz over deze materie zegt. Hij was mijn universitaire leermeester in de cardiologie en oprichter van het wereldberoemde Thoraxcentrum van de Erasmus universiteit. Als erevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC) en als erevoorzitter van European Society of Cardiology (ESC) heeft hij enig recht van spreken. Op 87-jarige leeftijd gaf hij vorig jaar nog acte de présence tijdens het jaarlijkse congres van de ESC te Rome. Hij ziet dingen die anderen niet zien en deed mij daar uiterst leerzaam verslag van.

Hij is voorstander van meer onderzoek naar de effecten van voeding op hart- en vaatziekten. In het bijzonder naar de effecten van mediterrane voedselbestanddelen, zoals polyphenolen.
Voor meer informatie over professor Paul Hugenholtz verwijs ik u naar zijn nieuwsbrief van april 2017. Hier haalt hij weer eens de fundamenten onder de cholesterolhype vandaan die onze wereld vele honderden miljarden heeft gekost en vele patiënten hun gezondheid of leven.

86 thoughts on ““Een halve eeuw cholesterolverdwazing”

 1. Ruud

  Hoe kunnen mensen zo’n verhaal nu op waarheid
  onderzoeken als de heren medici betaald worden door de farmaceutische industrie.
  De een beweerd dít en de ander dat het is met medicijnen al net zo corrupt als de voedingsindustrie wie betaald bepaald.
  Allemaal sollen ze met onze gezondheid.
  Het is te gek voor woorden.
  En de mensen die wij hebben gekozen onze volksvertegenwoordigers doen net alsof hun neus bloedt.
  Dus mensen zoek het maar uit.

 2. Dennis Holland

  Bravo, en dank u voor deze glasheldere tekst en uitleg.
  Jammer dat u mijn huisarts niet bent.

  Nu de overdaad aan cholesterol verlagende producten nog uit de supermarkten verwijderen. Het feit dat de overheid tot het uiterste gaat om de bevolking zo dom mogelijk te houden en hiermee de farmaceutische en chemische (ook wel verward met de naam voedingsindustrie) industrie flink te spekken komt er nog altijd veelvuldig op neer dat de overwegend te zware Nederlander gretig deze supermarkt producten verorberd vanwege het feit dat hij of zij ervan zal afvallen.
  En natuurlijk eten de kinderen ook mee. Dat compenseert de zak chips en de powerdrink welke maar al te vaak als lunch dient bij kinderen vanaf 10 jaar.

 3. Ikke dus

  Schandalig dat ik verplicht word om mee te betalen via de ziektekosten premie aan deze oplichterij.

 4. flapdrol

  censuur,reageren onnodig, word toch niet gepubliceerd.

 5. Anneke Hubeek

  Fijn om te lezen, ik schuif dit komende week onder de neus van mijn huisarts, ben zo,n 8 weken geleden op eigen houtje gestopt met Atorvastatine vanwege veel pijnklachten en onrustige en pijnlijke benen die mij s-nachts wakker hielden, mijn hemel wat een verschil , slaap goed en kan voor het eerst in jaren s-morgens normaal de trap af. Huisarts kan hoog of laag springen maar ik ga die rommel niet meer slikken.

 6. Joop Colmans

  Heer van der Linde,
  Ik slik Ezetrol 10 mg, in 2005 hartinfarct gehad daarna 4 keer gedotterd. Vraag kan ik stoppen met dit middel
  Ezetrol.

 7. Robert

  In het daglicht van deze studie is statines voorschrijven ordinaire kwakzalverij , de farmacologische mechanismen laten zien dat ook de K2 en de q10 en de seleniumsynthese worden geremd , dat zijn nu net drie mechanismen die ons beschermen tegen o.a HVZ. Hoe kan je ooit een NNT / NNH uitrekenen als deze mechanismen nu pas duidelijk worden. De richtlijnen liggen sterk echte en consensus geneeskunde gaat nog eens 25 jaar duren.
  Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25655639
  Okuyama H1, Langsjoen PH, Hamazaki T, Ogushi Y, Hama R, Kobayashi T, Uchino H.
  In contrast to the current belief that cholesterol reduction with statins decreases atherosclerosis, we present a perspective that statins may be causative in coronary artery calcification and can function as mitochondrial toxins that impair muscle function in the heart and blood vessels through the depletion of coenzyme Q10 and ‘heme A’, and thereby ATP generation. Statins inhibit the synthesis of vitamin K2, the cofactor for matrix Gla-protein activation, which in turn protects arteries from calcification. Statins inhibit the biosynthesis of selenium containing proteins, one of which is glutathione peroxidase serving to suppress peroxidative stress.

 8. Léon Vrins

  Gelukkig zijn er ook nog, naast de vele slaafse volgers van big farma, medici die nadenken over wat ze krijgen voorgeschoteld om vervolgens gehakt te maken van onwetenschappelijke onzin. Maar wat is die weg die nog te gaan is lang. Enfin, het zal er eens van komen dat we wat beter voorgelicht worden. En wat kunnen we een hoop geld besparen op de gezondheidszorg als we die statinetroep verbieden. Wat de heer van der Linden ons hier in kort bestek vertelt wist ik al uit diverse andere bronnnen, hetgeen mij er vijf jaar geleden toe bracht op eigen gezag te stoppen met het slikken van Crestor.

 9. T.J. de Winther

  Jammer dat deze informatie tot mij komt via “Apothekersnieuws” en “Hartpatiënten Nederland”. Ik zou graag de mening hebben van de cardiologen van de Nijmeegse ziekenhuizen; zij hebben mij sinds de ontdekking van mijn angina pectoris en daarop volgende bypassoperatie onder hun controle en zij hebben mij rosuvastatine voorgeschreven voor het leven. Nu word ik door een huisarts in onzekerheid gebracht. Ik vind dit niet elegant.

 10. N. Nolting

  De gezondheidszorg staat gelijk aan maffia.

  Onderstaand bericht staat op de site van de Overheid.
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

  Welterusten inspecteur.

 11. Léon Vrins

  Beste T.J.de Winther,

  Wat huisarts van der Linden doet zouden eigenlijk alle medici moeten doen, namelijk hun vak(literatuur) bijhouden en tevens nagaan in hoeverre de betreffende publicaties zinnig dan wel onzinnig zijn. Dat hij door zijn prima artikelen u onzeker maakt kan hem niet verweten worden, hij doet gewoon zijn plicht door ons zo goed mogelijk in te lichten omtrent e.e.a. Laat u dus niet van de wijs brengen. Alleen al wat hij te berde brengt over de mensen met familiaire cholesteromie laat toch maar één conclusie toe, i.c. (hoog) cholesterolniveau heeft niets te maken met hart- en vaatziekten. Al in 1937 is uit een wetenschappelijk onderzoek dienaangaande gebleken dat er geen correlatie, laat staan een causale relatie bestaat tussen atherosclerose en cholesterolniveau. Immers, bij hoge cholesterolniveaux waren er schone vaten, terwijl bij lage cholesterolniveaux wel atherosclerose optrad, maar ook het omgekeerde werd waargenomen, dus vaataantasting bij hoog cholesterol en schone vaten bij laag cholesterol. Er was dus geen enkel verband te zien tussen het één en het ander. Zie ook ‘De cholesterolhype’ van de Schotse arts Malcolm Kendrick, ‘De cholesterolleugen’ van hart- en vaatchirurg prof. Walter Hartenbach en ‘Fat and cholesterol are good for you’ van Uffe Ravnskov, om maar een beperkte greep te doen uit de beschikbare publicaties. Ook heel informatief zijn de bevindingen van twee oude rotten in het cardiologenvak, de al door van der Linden genoemde Paul Hugenholtz en zijn iets jongere, maar nog steeds actieve collega Paul de Groot. Heel verhelderend wat zij te melden hebben. Eigenlijk is het behoorlijk beschamend dat nog steeds hele volksstammen cardiologen en andere medici nog steeds niet op de hoogte zijn van hoe het werkelijk zit met ( de rol van) cholesterol

 12. W du Gardijn

  ik heb simvastatine een lange tijd gebruikt’ maar had veel bijwerkingen,.Ben op eigen initiatief gestopt De spieren waren veel soepeler en geen kramp meer
  Toen kreeg ik een hartinfarct ben 2keer gedotterd
  Daarna weer aan een andere statine Weer dezelfde bijwerkingen.Weer een andere statine en dezelfde bijwerkingen
  Volgens de specialist heeft mijn verhoogde cholesterol te maken met een erfenis in mijn familie,.
  Daarom kom ik in aanmerking voor een middel met minder bijwerkingen
  Repatha 140 mg Eens in de 14dagen spuiten
  Is het waar dat dit middel minder bijwerkingen geeft?
  Ik merk er nog niet veel van ,maar ik weet ook niet meer waar die bijwerkingen van komen .
  Ik moet zoveel medicijnen slikken Hoge bloeddruk, maag beschermer, bloedverdunners, hartritmevertrager(= ontlasten)Ik ben vaak ontzettend moe.
  Toch ga ik elke dag 30 km fietsen en als het slecht weer is een klein uur lopen

 13. Richard Tielen

  Hoewel mijn cardioloog mijn mening hierover weet is mij dringend aangeraden toch weer ezetrol
  Toe te voegen aan de Simvastatine die ik gebruik. Ik gebruik dit laatste inderdaad uitsluitend vanwege de vermeende ontstekingsremmende werking. Mijn arts wil echter het LDL nog lager hebben en wie ben ik dan om het advies van een specialist naast me neer te leggen?
  Dr. Van der Linden publiceert wel via Hartstichting Nederland maar waar onze belangen organisatie
  zelf hierin staat is mij niet duidelijk. Als het slikken van cholesterol verlagende middelen inderdaad nodeloos, zelfs schadelijk is en uitsluitend uit winstbelangen gebeurd zou hier toch een taak liggen.

 14. Arjan

  Aardig artikel, maar door het ontbreken van links naar wetenschappelijke artikelen lees ik het met nogal wat scepsis. Onze geachte huisarts poneert mooie stellingen, evenwel zonder onderbouwing en dat wringt. Bijv: “De IMPROVE-IT-studie spant daarbij de kroon met negen jaar knoeien en kneden […] gekunstelde uitkomstmaat [ …]”. Zo’n uitspraak wil ik graag onderbouwd zien. Iedereen kan wel wat roepen; huisartsen, cardiologen en andere specialisten incluis.
  Na de pijnlijke spier-bijwerkingen van de Simvastatine en de suïcidale neigingen (e.v.a.) die de Crestor opriep, slik ik sinds kort Ezetrol. Ik (49) wil, net als mijn moeder (74) heeft gedaan ivm bijwerkingen, graag stoppen met de cholesterol(opname)remmers. Maar daar wil ik dan meer wetenschap voor in handen hebben dan de mening van een huisarts. Dus kom maar op met die bewijzen, ik neem ze graag mee naar de spreekkamer van m’n cardioloog!

 15. Rob van der Loos

  Beste W du Gardijn

  Probeer zo min mogelijk koolhydraten (suikers en toegevoegde suikers) te eten: minder brood, aardappels, pasta en witte rijst, koek, snoep, chips. In plaats daarvan zoveel mogelijk eieren, volvette yoghurt (grieks met 10% vet), ongezouten noten, veel vlees en vis wat je zelf kruidt met o.a. de combinatie kurkuma en zwarte peper.
  Zelf ben ik in 2011 geopereerd met 4 omleidingen. Nu zonder cholesterol-pillen én zonder bloeddrukpillen: een prachtige bloeddruk. Voel me 100% beter. Niet teveel afgaan op wat huisarts zegt over cholesterol. Ze hebben protocollen te volgen en daar kom je toch niet tussen. Wel zelf blijven nadenken! Succes!

 16. Robert

  Zoveel mogelijk eieren Rob van der Loos?
  Dat zal n mooi dieet worden joh.. 😉

 17. Léon Vrins

  Beste Arjan,

  Hans van der Linde heeft geruime tijd geleden al een artikel geschreven waarin hij gehakt maakt van de IMPROVE -ITstudie. Het moet te vinden zijn in het archief van hartflitsen

 18. Rene de Vries

  Interessant artikel! Ik heb de simvastatine 2 jaar geleden al verruild voor bergamet pro. Dat zit vol polyphenolen. Niet alleen goed tegen vaatwandontsteking maar verlaagt mijn cholesterol ook prima. En ik heb geen spierpijn meer.

 19. Anne

  Hoge dosis vitamine c maakt vaatwanden weer glad. En is gelijk ontstekingsremmende.

 20. Thea

  En dat is dus precies waarom ik weiger om deze rommel te slikken, ondanks dringend advies van mijn specialiste … iedere keer weer probeert ze mij over te halen hieraan te beginnen, zonder resultaat. jaren eerder die rommel geslikt met zeer vervelende bijwerkingen tot gevolg. op eigen houtje gestopt en met mijzelf de afspraak gemaakt, nooit meer…

 21. THEO RUTTEN

  Slik al zeker 20 jaar Lipitor en Ezetrol . Ben nu 52 jaar . Ik ga maar stoppen denk ik . Voordat er wat gebeurd . Ik ben ook familiar besmet ivm cholesterol te hoog . Daarnaast een maagbeschermer . 2015 virus HSE ( herpes simplex encefalites ) daardoor 1 zware epiletische aanval gehad 4 weken Rode Kruis Ziekenhuis gelegen aan de aseclavir . Virus treft 4 mensen op de bevolking van europa . Erg zeldzaam dus 75% dus 3 mensen komen te overlijden . Ik mag van geluk spreken dat mijn schoonmoeder en dochter in huis waren en dus simpelweg mijn leven hebben gered . Mijn vraag wat nu ivm de cholesterol . Mocht iemand antwoordt hebben log in op mijn facebook . Profiel foto is met de opa van Max Verstappen Frans Verstappen . Bvd

 22. Fred Trooster

  Ook ik ben jarenlang belazerd door mijn huisarts…..
  Toen ik hem confronteerde ,met een artikel uit een dagblad,waarin een arts glashelder uitlegde dat het slikken van die pillen geen zit had,…..deed de dokter het af ,als was die arts een vervelende zeurpiet die altijd wat te mekkeren had.
  Later zag ik weer een artikel,en begon er weer over.
  Hij ging een beetje interessant zitten rekenen op zijn computer,en volgens zijn nieuwe berekening behoefde ik de pillen niet meer in te nemen.
  Nou, je begrijpt dat ik mij zwaar belazerd voelde.

 23. Loes krijger

  Ik word hier bang van! Ik heb 1 hele afgesloten halsslagader en nu de tweede voor meee dan 50% vernauwd. Ik slik 80 Mg Atorvastatine en 20 Mg ezetrol. Ik ben 60

 24. Els de Ruiter

  Na 25 jaar onderzoek ben ik tot de ontdekking gekomen dat de hoogte van cholesterol onbelangrijk is voor de gezondheid. Wat wel BELANGRIJK is, is dat het cholesterol goed werkt. En er voor zorgt dat onze bloedvaten mooi schoon blijven.
  We hebben het aminozuur HOMOCYSTEINE dat er voor zorgt dat ons cholesterol goed werkt, zodat onze vaten schoon blijven.
  Als we TE VEEL homocysteine hebben werkt het cholesterol niet goed, en zullen de vaten dicht slibben.
  Deze mensen geef ik dan het advies om enkele maanden geen : noten, zaden, margarine en koffie te nuttigen. Zodat het cholesterol. Weer goed kan werken.
  In sommige families worden kinderen geboren zonder HOMOCYSTEINE ( erfelijk ??) die krijgen meestal in de loop der jaren hart en bloedvaten problemen.
  Gelukkig is er een aminozuur dat eenmalig tien dagen wordt gegeven. Zodat binnen enkele weken het cholesterol weer zorgt voor schone bloedvaten.
  Dit maakt alle medicijnen overbodig.
  Ik kan helaas niet zeggen welk aminozuur dit is, omdat er heel veel verschil in kwaliteit is.
  Onkosten eenmalig 5 euro.
  Zo heb ik ongeveer 4000 mensen van hun vaat- en hartproblemen af geholpen.

 25. Rein Sybesma

  Wat nu, als je in de praktijk van de huisarts een medicijn krijgt voorgeschreven? Je bent geen medicus, en als de arts je iets voorschrijft ga je toch niet vragen of hij door de farmaceutische industrie krijgt betaald?
  Wat nu als bewindslieden in Nederland op het ministerie van Volksgezondheid blind achter de reguliere gezondheidszorg aanvaren (er zelfs als Schippers nauw aan verbonden zijn via de echtgenoot), wie zijn’wij gewone patienten’ km het dan beter te kunnen weten?
  Als het RIVM ons voor blijft houden dat alle vaccins van levensbelang zijn, en amper grondig onderzoek doet naar negatieve effecten (ze domweg ontkent), wat moet ik dan als eenvoudige patiënt?
  Nu dit weer: cholesterol-verlagende middelen helpen nergens tegen….
  Hoe zit het met bloedverdunners, ritalin, etc. Hoe ontdekt ik dat mijn huisarts mij onzinmiddelen voorschrijft?

 26. Grt

  Reacties nog leuker en onzinniger dan het artikel. Kwakzalvers kunnen hun onkunde even spuien door hartproblemen even op te lossen met een dieet of Supplement (zonder onderbouwing) Samenzweringdenkers hadden het altijd wel gedacht van de boze, farmaceutische Industrie en van der Linde blij dat hij weer eens in de publiciteit is. Beste reageerders, u wilt alleen bevestigd worden in uw eigen mening. De meeste artsen zoeken nog steeds de beste therapie voor hun patienten op basis van kennis en wetenschap. Houden zo.

 27. Will Mallens

  Op mijn veertigste werd geconstateerd dat mijn cholesterol extreem hoog was (14,5). Mijn huisarts zei: ‘Ik weet niet wanneer, maar wel dàt je een hartinfarct gaat krijgen…’ Hij schreef medicijnen voor, die ik 5 jaar heb gebruikt. In een stressvolle periode van mijn loopbaan overigens. Cholesterol zakte naar 5,8; iedereen blij. Toen kwam de theorie uit Amerika, dat stress een van de belangrijkste oorzaken was voor een extreem hoog gehalte. Mijn loopbaan veranderde en die werkstress verdween tot bijna het nulpunt. Ik stopte met de medicijnen, wat heel wat bijwerkingen ophief. Vijf jaar later krijg ik een hartinfarct: 5 vernauwingen, 2 volledige verstoppingen. Bijna exit. Zware open hartoperatie in het AMC met 2 stents en 5 omleggingen. Fantastisch resultaat. Een jaar later wordt een DNA-onderzoek aangeboden, en jawel FH (welk gen en zo voert hier te ver). Mijn zus FH, mijn zoon FH, mijn neef FH, mijn ouders achteraf, et cetera. Er volgt een medicijnen try-out van wel 5 verschillende soorten en merken en uiteindelijk gebruik ik nu (inmiddels 64) Liptrozet, Plavix en nog wat zoals betablokker en maagzuurremmer.
  En dan bovenstaand verhaal… Daar word ik toch wat nerveus van. Toen ik op mijn 45e stopte met medicamenten tegen cholesterol had ik binnen 5 jaar een verstopt hart. Of was dat allemaal toeval? Wie moet ik nu nog geloven?

 28. Anneke Visman

  Iemand bekend met het gebruik van Modalim? Is volgens huisarts vrij van statines….maar de spierpijn heb ik wel, de maagbeschermer heb ik daarnaast ook nodig, wat weer de vitamine B12 opname teniet doet. Kortom, wil wel stoppen met deze medicijnen maar durf niet zo goed.

 29. Hermine Annema

  Sinds 4 weken gebruik ik nu repatha injecties in combinatie Ezetrol
  Na de eerste injectie ben ik erg ziek geworden
  Hoofdpijn, misselijk, vreselijke spierpijn, vooral in benen en onderrug, krampen in mijn kuiten, handen en vingers pijn, diarree, vermoeidheid,en gejaagd,
  Emotioneel maar ook boos.
  Na vele jaren statine gebruik en ook veel cholesterol medicatie te hebben gebruikt en veel bijwerkingen vooral spierpijn benen bijna niet meer kunnen lopen ben ik als vrouw 50 jaar familiair cholesterol problemen in aanmerking gekomen voor repatha in combinatie Ezetrol
  Na de eerste injectie ging het al mis,toch nog een poging gedaan voor tweede injectie maar dan zonder ezetrol (om uit te testen ligt het alleen aan de ezetrol of repatha of de combinatie)
  Ben op dit moment erg ziek
  Heb erg veel pijn stekende zenuwpijn in mijn lichaam en of spierpijn
  Mijn pijngrens ligt hoog
  Maar dit is bijna niet meer uit te houden
  Slik nu pijnstillers (paracetamol)
  Het heeft mij doen besluiten om direct na twee keer te hebben geprobeerd met dit vreselijke middel (repatha) te stoppen
  Heb veel bijwerkingen gehad van cholesterol verlagene medicijnen,maar dit dure middel Repatha ?
  Deze pijn gun ik niemand!
  Voor mij geen medicatie meer

 30. Valmont

  Lastig om ervoor te kiezen om het niet te nemen. Immers de cardioloog zegt dat ik het moet nemen om de kans op een tweede hartinfarct te voorkomen. Nou, knappe jongen om dan “nee” te roepen.

 31. Willy

  Helemaal eens met Gardijn, een low carb is vaak de oplossing

  Als je triglyceride (TG) waarde niet 1,3 maak je schadelijke kleine LDL deeltjes en moet je ZEKER low carb, meer vezels en meer vis gaan eten

 32. Ans

  Geachte heer Dr vd Linde,

  Mijn man heeft een hartkwaal namelijk linker ventrikel hypertrofie, deze kwaal schijnt niet gerelateerd te zijn aan cholesterol of vaat aandoeningen.
  Zijn cholesterol is ook niet te hoog, en er zijn ook geen vaatvernauwingen bij hem aan getroffen.
  Hij sport veel, rookt niet, drinkt geen alcohol, heeft geen overgewicht, en zijn bloeddruk en hartslag zijn goed.
  Toch moet hij van de cardioloog naast betablokkers ook statines en bloedverdunners slikken onder het mom van “het is nu goed en dat willen we zo houden”???, en bij een visite bij de cardioloog wordt hier steeds maar weer de nadruk op gelegd, het kan gewoon nergens anders over gaan, dit is heel vervelend.
  Nu is mijn vraag aan u, is er in Nederland een cardioloog bekend die ook kritisch over het gebruik van statines nadenkt, in plaats van deze maar klakkeloos voor te schrijven, hij zou daar graag mee in contact komen.

  Gr Ans

 33. Fred

  Recente onderzoeken wijzen er op, dat cardio-vasculaireroblemen met name door ontstekingen aan de bloedvaten worden veroorzaakt. Deze ontstekingen leiden dan tot een verhoogd cholesterolgehalte, waarmee het lichaam probeert de schade aan de bloedvaten te beperken. Als ontstekingsremmer is in eerste instantie vitamine-C een aangewezen middel. Ik ben ook wel benieuwd naar de menijng van dokter Van der Linde over bloeddrukverlagers. Uit onderzoek van het LUMC blijkt dat ouderen moeten accepteren, dat hun bloeddruk omhoog gaat. Door een slechtere doorbloeding van de aderen bij ouderen is een hogere bloeddruk noodzakelijk om alle organen van voldoende zuurstof te voorzien. Zo blijven ouderen fit.

 34. Rob

  beste mensen,
  ik (61, 1 omleiding op mijn 36e, 1 stent op 53e, recent 3 stents) worstel ook nadrukkelijk met deze materie. Ik verdraag statines niet (spierpijn, depressies) en heb ze dus ook niet meer geslikt na er ca. 5 geprobeerd te hebben. Nu repatha zonder bijwerkingen (nog geen LDL/HDL-metingen). Diagnose op mijn 36e: hyperhomocysteinemie (dus risico van ontstekingen/schade aan vaatwand). Mijn cardioloog stelde destijds dat dit goed te behandelen was met vitamines (B6, B11) en wees mij destijds al op het feit dat die behandeling weinig kostte en eenvoudig was, vanwege het ontbreken van een FARMACEUTISCH BELANG. Preventief zou ik ook simvastatine moeten slikken, die ik niet verdroeg.
  8 jaar terug heb ik na mijn 2e hartincident in overleg met een vasculair internist de homocysteinewaarden verder teruggebracht met 1mg B12, waardoor de homocysteine daalde tot ~7 micromol/l – ruwweg de helft van de in NL gehanteerde streefwaarde (15). Dus alles onder controle dacht ik 8 jaar geleden, maar naar nu blijkt dus niet.
  Mijn cardioloog schrijft nu repatha voor, dat ik vooralsnog goed verdraag. Maar……. uit de Fourier-studie (rapatha naast een statine) blijkt een NNT van 74 op een termijn van 2 jaar – ONDANKS daling van het mediane LDL-gehalte van 90 naar 30 md/dl (bij 1 op 74 personen wordt een hartincident voorkomen in 2 jr, ondanks verlaging mediane LDL met 65%), en dat voor een medicijn dat (de verzekeraar) naar verluidt 8m per jaar kost. Baat het niet, dan schaadt het niet, zou je zeggen, in elk geval is het effect marginaal en lijkt het LDL dus niet het probleem te zijn……
  Ben benieuwd naar de stand-alone effecten van repatha, heb daarover nog weinig kunnen vinden. Als stand-alone medicijn inmiddels wel goedgekeurd door FDA.
  Ik heb sterk het idee dat het toch vooral om ontstekingen/beschadigingen van de aderwand gaat. Homocysteine is onder controle als risicofactor…. nu de andere nog (stress/cortisol….. etc.).
  Mijn zoektocht duurt voort, ben benieuwd of mij cardioloog dit constructief met mij wil bespreken, of direct in de cholesterol-reflex schiet.

 35. Cat

  Beste Rob, ik gebruik sinds een paar maanden Repatha en met goedkeuring slik ik niet de bijgeleverde ezetrol. Cholesterol is heel duidelijk gedaald.

 36. Ina

  Beste mensen, ga op een zgn. whole food plant-based dieet met weinig olie over en je kunt heel wat ellende voorkomen. Daar hoor je niemand over. Door alle dierlijke producten te vermijden, los je ook veel problemen op. Denk dan wel aan vit. B12, want die haal je uit dierlijke voedingsmiddelen. Wat zal Nederland dan gezond worden!

 37. René

  René
  Ben sinds kort ook tot de ontdekking gekomen dat ik een vernauwing heb in mijn kransslagader. moet hiervoor gedotterd worden. Weet nog niet of ik ook stents krijg. Ff afwachten dus. Al mijn cholesterol waardes zijn in orde maar toch wil mijn cardioloog ook mij aan de pillen hebben. Ik ben daar niet mee eens omdat het naar mijn mening meer schade brengt, dan dat ik er plezier van heb. Mijn insteek is dan ook, Let food be the medicine, and medicine be the food. Zo leef ik nu ook ( sinds 5 jaar)en dus ben van mening dat ik zo de waardes en evt vernauwingen prima onder controle heb. Aandoening is waarschijnlijk ook al wat langer geleden ontstaan want mijn lichaam had zelf al een soort oplossing gecreeerd. Nu zoek ik dus een cardioloog die me in dit verhaal ondersteunt. Wie kan me helpen.
  Het liefst in de buurt van Eindhoven.

 38. ME

  De aftrap gaven de cholesterol pillen. De klachten begonnen ca. een maand na het starten met en pijnlijke schouder en ‘vage klachten’ (kouwelijk, slecht slapen e.d.). Dus volgens de dokter kon het niet aan de pillen liggen, dan waren de klachten eerder begonnen. Kijk maar op internet voor slijmbeursoefeningen, op geleide van pijn.

  3 maanden later op eigen initiatief gestopt met de pillen omdat ik helemaal vast liep (zo goed als alle gewrichten begonnen te kraken en pijn te doen en spierpijnen, en slapen was een ramp, rond 2 uur er uit omdat alles beurs werd van het liggen). En werd keer op keer afgedaan als vage klachten (e.a.a. na bloed onderzoeken, alles in orde/ niets te zien).

  Na het stoppen een maand later een nieuwe start met lagere dosering voorgeschreven gekregen en na een week namen de klachten een spurt. Dat was duidelijk, de waren oorzaak (maar de dokter was in ongeloof, nog steeds diagnose vage klachten!).

  Tussentijds, ga maar naar de fysiotherapeut maar dat gaf geen verbetering, ‘vage klachten meneer, laten we maar stoppen met de behandeling. En wel doorgaan blijven gaan met de oefeningen!’.

  3 maanden verder, de klachten bleven verergeren naar de orthopeed, diagnose, vage klachten en een, frozen shoulder, injectie in 1 schouder gekregen. Genezing is een langdurig traject. De rest aan klachten in gewrichten en spieren zou ontstaan door anders bewegen door de pijn in schouder en vage klachten (??). Wel als advies gekregen : geen oefeningen meer doen, helemaal niets meer doen, voorkom elk pijntje, dat triggert telkens weer de irritatie.

  Een maand later weer naar de orthopeed, wellicht was de situatie stabiel/ iets verbetering of iets erger? Ik kon op dat moment mijn vinger er niet op leggen. Maar ik deed ook niets meer maar had het gevoel dat als ik weer gewoon zou leven dat ik over wat maanden totaal uitgeschakeld zou zijn/ alles compleet vast zou zitten met ondragelijke pijnen. En het was toen eigenlijk al onleefbaar en dat op je 43ste….).

  ‘Helaas meneer, ik niets meer voor u doen, vage klachten’ zei de orthopeed. ‘Wat u kunt proberen, stoppen met koffie, alleen af en toe. En haal magnesium pillen in huis’. Daarna een maand verder , opvallend, ik heb geen koude handen en voeten meer/ minder kouwelijk en de klachten zijn zo goed als weg.

  De orthopeed gaf aan dat pijntjes voorkomen/ geen oefeningen een andere, c.q. nieuwe/ huidige zienswijze was.

  Mijn zienswijze is dat de cholesterol pillen de aftrap hebben gegeven. Dat het genezen van slijmbeurs ontsteking en klachten langdurig is. En de oefeningen de situatie verergerde ipv genezen. Dat weinig koffie en magnesium een positieve bijdrage hebben geleverd?

  Had ik mij vele, vele maanden/ een jaar ellende kunnen besparen als ik dit verhaal eerder had geweten/ had gelezen/ kunde dokter en artsen?

 39. Trinette Janssen

  Door de assistente van mijn huisarts werd me een statine aangeraden. Na bloedonderzoek was de verhouding hdl/ldl ongunstig. Vier avonden heb ik tabletten geslikt. De apotheker had 8 A-viertjes met bijwerkingen er bij geleverd. Een ervan ondervond ik: dyspneu. Ik ben onmiddellijk gestopt. Een andere statine werd vlot weer uitgeschreven. Dat heb ik geweigerd. Bij elk volgend bezoek aan d assistente word me voorgehouden dat ik een hersenbloeding kan (bijna: zal) krijgen als ik geen statines neem.
  Ik voel me kerngezond. Fiets en wandel veel.

 40. Aline

  Vraag aan dr. Van der Linde,

  Ik heb ietwat verhoogde suiker: nog geen diabetes .
  Nu heb ik van de huisarts Simvastatine 20 mg voorgeschreven gekregen.
  Is dat noodzakelijk om het gevaar om diabetes te krijgen te bezweren?

  Bij voorbaat dank voor uw reactie

 41. Adri

  Aline :
  Statines hebben o.a als bijwerking : ontwikkelling van diabetes 2 .
  Je kunt dit nalezen op de site van cbg-meb.nl en toets dan bij “zoek” je medicijn naam in ,en je ziet er o.a rapporten/ beoordelingen en bijwerkingen

 42. Jacques

  De visie van dr Van der LINDEN is weer eens bevestigd: de LDL-waarde is wederom verlaagd van 2,5 naar 1,8 Waarom: om meer mensen aan de statines te krijgen (en dus ook de peperdure prikstatine), want dat is een verdienmodel voor big farma. Waar in vele landen de werking van statines ook officieel in twijfel wordt getrokken en er consensus is over de gevaarlijke bijwerkingen, dringt dat in Nederland nog niet door. We hebben cholesterol nodig en gezond eten (veel groente, fruit, weinig of geen vlees, weinig of geen zuivel, en brood in beperkte mate, gecombineerd met vitamine C en B12) werken beter zonder bijwerkingen. Ik ben (met een LDL van 1,2) gestopt met atorvastatine en voel me een stuk beter en zal de discussie met de arts graag aangaan. Big farma is niet de baas over mijn lichaam, dat ben ik zelf. Uiteraard blijf ik wel bloedverdunners en hartritmeregelaars slikken, want uiteraard zijn sommige medicijnen gewoon noodzakelijk. PS Met de maagzuurbeschermers ben ik al meteen gestopt, ook die zijn vaak niet nodig.

 43. Marion

  In 2013 opgenomen met atriumfibrlleren,alle nodige onderzoeken gehad. Niets gevonden. Gestart met alle nodige medicatie waaronder slimvastine. Voelde mij steeds beperkter worden in bewegen,spierpijnen,gewrichtsklachten en darmproblemen.Na 4 mnden gevraagd te stoppen. Nee moest halveren. Ben zelf gestopt. Klachten verdwenen. In 2018 met licht hartinfarct weer opgenomen. Weer alle onderzoeken gehad, toen bleek uit de echo,s te vergelijken uit 2013 en 2018 dat ze in 2013 de ziekte hcm over het hoofd hadden gezien. Moest weer aan de statine nu rouvastine. Met hetzelfde nare resultaat. Ben gestopt. Omdat ik toch statines moest gaan gebruiken doorgestuurd naar internist. Deze schreef ezetimibe voor. Weer een naar resultaat. Nu zit ik in de derde week van gebruik repatha met 1 tablet per week ezetimibe. En heb overal weer pijn en veel last van kramp. Mijn ldl is2.6 Wat nu? Ik wil stoppen.

 44. marlies

  2e alinea
  “Statines ontlenen hun werking aan het verlagen van cholesterolwaarden en niet aan hun ontstekingsremmend effect”
  even later 7e alinea:
  “Statines zijn effectief daartegen, niet vanwege hun cholesterolverlagende werking, maar vanwege hun ontstekingsremmende werking”
  Helpen statines nou wel of niet tegen ontstekingen van de vaatwand?

 45. JW

  JW,
  Ook ik zou graag willen weten of statines helpen tegen ontstekingen van de vaatwand. Bij mij is (na een vermeende TIA) simvastatine voorgeschreven. Reden: licht verhoogd LDL en ‘roffelige’ aanslag op een halsslagader. Simvastatine zou de bijwerking hebben dat het de ‘roffelige’ aanslag glad maakt, waardoor het risico op losrakende propjes verlaagd wordt. Ik zie dat echter in geen enkele bijsluiter terug. Ook kreeg ik bloeddrukverdunners voorgeschreven en gebruik ik een lichte dosering van een betablokker i.v.m. iets verhoogde bloeddruk en soms een korte hartritmestoornis. Dat laatste werd als onschuldig betiteld…
  Omdat ik nog maar een paar weken simvastatine gebruik kan ik nog niets zeggen over bijwerkingen. Ik ben gewoon helemaal niet blij met allerlei pillen en kan zelf ook wel mijn LDL-cholesterol op een lager peil krijgen door een koolhydraatbeperkte eetwijze. Ben wel een beetje duizelig. Dat was ik tijdens de TIA ook. Mijn bloeddruk was toen hoog (160/106) en hartslag heel laag (45). Ik heb eerder het idee dat mijn hartslag de problemen opleverde en niet een TIA. Bloeddruk is inmiddels weer goed.
  Ik zou heel blij zijn met een goed gefundeerd antwoord, want ik word steeds weer heen en weer geslingerd tussen waar ik nu wel of niet goed aan doe.

 46. truus

  laat je vit B12 testen.
  Heb ook een ‘vermeend licht CVA’ gehad. In een Zwitsers ziekenhuis opgenomen. Cholestorolwaarden waren perfect. halsslagader schoon…. geen medicatie. wel B12 getest die was schrikbarend laag. Na enkele injecties (nu levenslang) volledig hersteld. Terug in Nederland stelde een neuroloog ook de conclusie: licht CVA dus: alle medicamenten die daar protocollair bij horen…. Niet genomen dus. Nu, 12 jaar later, in perfecte gezondheid. Hart en bloedvaten in prima conditie MAAR de refentiewaarden van cholesterol zijn naar beneden bijgesteld, dus de huisarts adviseert toch weer statines te gebruiken… U mag raden wat ik doe.

 47. Kees.

  Wat ben ik onvoorstelbaar blij met het ontdekken van deze website. Deze heb ik (voor mij) net op tijd mogen ontdekken. Het beantwoord zeer veel vragen en neemt veel twijfels bij mij weg.

  Ik ben behept met een lichaam dat bijzonder slecht op medicatie reageert. Ik krijg zeer snel last van hevige bijwerkingen, zelfs van de meest eenvoudige medicijnen. Van een simpele pijnstiller krijg ik al uitslag, om maar te zwijgen over de zwaardere medicaties.

  Recentelijk bleek bij mijn huisarts dat de verhouding tussen mijn HDL en LDL slecht was. Deze kwam op bijna het dubbele van de in Nederland geldende norm uit. Er werd mij aangeraden om met een statine te starten, omdat ik een aanzienlijk risico zou hebben op hart- en vaatziekten, zoals hartfalen en/of een herseninfarct. Daarbij zou ik er werk van moeten maken om een ander eetpatroon aan te meten, waarin de arts op zich wel gelijk heeft, maar ook zou ik moeten zorgen voor een betere nachtrust en minder stress. Leg dat maar eens uit een een slechte slaper, zoals ik, en aan iemand die 24/7 te maken heeft met een laagfrequent geluid, waardoor je nooit rust hebt en compleet gesloopt wordt.

  Ik heb erg in mijn maag gezeten met het voorstel om statines te gaan slikken en voelde me daardoor met de minuut slechter. Ik ben druk op internet gaan zoeken naar informatie over dit onderwerp en over statines. Ik schrok me werkelijk wezenloos van de vele bijwerkingen die ik zag langskomen. De tekst van Dr. van der Linde heeft mij diep geraakt. Het heeft mij een inzicht gegeven waarmee ik verder kan. Ook de vele reacties van lezers, waren zeer verhelderend. Allen dank hiervoor. Ik heb besloten om aan de hand van alle mooie woorden een plan op te stellen waarmee ik zelf aan het werk kan. Voorop staat dat ik geen statine in mijn lichaam zal toelaten. Ik zie meer in het aanpassen van mijn voeding, het nemen van enkele nuttige supplementen en te zorgen voor meer dagelijkse beweging. Daarnaast wil ik op energetische wijze proberen meer rust in mijn leven te brengen.

  Fijne dag allemaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *