Een addertje onder het gras bij geneesmiddelsubstitutie – IVM Praktijkprikkel

Deze Praktijkprikkel is met name interessant voor apothekers

Leveringsproblemen van geneesmiddelen noodzaken tot substitutie. Ook al regel je het nog zo goed, soms zie je als apotheker toch iets over het hoofd zoals blijkt uit onderstaande melding van een apotheker.

Melding

In verband met leveringsproblemen van kortwerkend Lucrin® Depot 3,75 mg en 11,25 mg zet de apotheker in overleg met de gynaecologen, urologen en oncologen van het plaatselijke ziekenhuis patiënten om naar langwerkend Lucrin® Depot 30 mg. De apotheker dacht hiermee alle indicaties voor gebruik af te dekken.
Een vrouw die het voorgeschreven kreeg van een gynaecoloog van een academisch ziekenhuis protesteerde echter, en terecht zo bleek. Zij gebruikte de maandelijkse variant in het kader van een fertiliteitsbehandeling.

Analyse

Leuproreline is als depotinjectie onder de namen Eligard® en Lucrin® op de markt. Daarnaast bestaat er een generieke vorm van leuproreline. In juli 2021 is de kortwerkende variant van Lucrin® uit de handel genomen. Lucrin® depotinjecties zijn in drie sterkten in de handel. De 3,75 mg werkt een maand, de 11,25 mg drie maanden en de 30 mg zes maanden.
De in het Farmacotherapeutisch Kompas en in de productinformatie genoemde indicaties voor Lucrin® depotinjecties zijn:

  • Matige tot ernstige endometriose.
  • Preoperatief bij leiomyomen (vleesbomen) van de uterus ter voorbereiding op myomectomie of hysterectomie.
  • Als adjuvante behandeling van oestrogeenreceptor-gevoelig mammacarcinoom in de premenopauze, wanneer endocriene behandeling aangewezen is.
  • Idiopathische pubertas praecox (meisjes < 9 jaar en jongens < 10 jaar).
  • Hoog-risico gelokaliseerd en lokaal uitgebreid testosterongevoelig prostaatcarcinoom al dan niet in combinatie met radiotherapie (als neo-adjuvante of adjuvante therapie) en gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Dit zijn indicaties waarbij patiënten Lucrin® vaak maandenlang moeten gebruiken. Het depotpreparaat dat een of drie maanden werkt kan dan meestal verantwoord worden vervangen door het preparaat dat zes maanden werkt.
Leuproreline wordt echter off-label ook bij onverklaarde subfertiliteit toegepast om gecontroleerde ovariële hyperstimulatie te bewerkstelligen, voorafgaand aan IVF. Door de gecontroleerde hyperstimulatie van het ovarium worden meerdere follikels verkregen. Dit vergroot de kans op bevruchting en zwangerschap. De behandelduur is een aantal weken.

Aanbevelingen

Voor apothekers

  • Maak bij leveringsproblemen van leuproreline substitutieafspraken met de voorschrijvers van dit geneesmiddel. Houd er rekening mee dat leuproreline soms off-label wordt voorgeschreven.
  • Achterhaal bij een patiënt bij wie leuproreline moet worden gesubstitueerd, de reden van voorschrijven.
Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

One thought on “Een addertje onder het gras bij geneesmiddelsubstitutie – IVM Praktijkprikkel

  1. Huub

    Ik zou maar heel voorzichtig zijn met de “adviezen” van deze stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *