E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar

By | 18/01/2017

E-learning over laaggeletterde medicijngebruikers beschikbaar

De KNMP stelt een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik beschikbaar voor het apotheekteam, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning maakte onderdeel uit van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door het land reisde. Nu de laatste editie van de expo is afgerond, geeft de KNMP de e-learning vrij.

– Ga naar de e-learning

Laaggeletterden zijn vaak onzeker over het gebruik van geneesmiddelen. Ze maken (onbewust) fouten, doordat ze de informatie niet goed begrijpen. Dit kan therapie-ontrouw veroorzaken, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Het is van belang dat het apotheekteam alert is op signalen van therapie-ontrouw. Door bijvoorbeeld te vragen hoe de patiënt met zijn medicatie omgaat. De e-learning toont stapsgewijs hoe de assistent zo’n gesprek kan voeren. Welke vragen ze dan het beste stelt, en op welke manier.

De e-learning behandelt ook onderstaande onderwerpen:

– Waarom zijn laaggeletterde patiënten eerder therapie-ontrouw?
– Wat zijn de gevolgen van therapie-ontrouw?
– Hoe herken je een laaggeletterde geneesmiddelgebruiker?
– Welke signalen duiden op laaggeletterdheid?
– Hoe pas je de communicatie het best aan de laaggeletterde patiënt aan?
– Hoe herken je onjuist gebruik van geneesmiddelen?

Gebruiksinstructies, etiketteksten en waarschuwingen: voor de patiënt én voor de apothekersassistent kan de betekenis en de praktische toepassing ervan soms lastig zijn. De e-learning biedt daarom ook uitleg over diverse begrippen.

Campagne: ‘Kunt u dat even uitleggen?’
De KNMP zette in 2015 en 2016 het thema laaggeletterdheid en medicijngebruik op de kaart met de campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’. De e-learning is onderdeel van deze campagne.

– Meer informatie over de campagne: ‘Kunt u dat even uitleggen?

Contact
Voor vragen over de e-learning: Ilse Oranje via i.oranje@knmp.nl of (070) 373 71 85.

Apotheekteam Magazine
Meer informatie over laaggeletterdheid en andere onderwerpen bekijkt de assistent via www.knmp.nl/apotheekteam.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *