Duurzaamheid in de geneesmiddelenketen

By | 21/11/2016

Op 28 november 2016 organiseert het RIVM de bijeenkomst ‘Duurzaamheid in de geneesmiddelenketen‘. Experts uit de zorg en de watersector gaan met elkaar in gesprek over maatregelen om de effecten van geneesmiddelenresten in het milieu te verkleinen. Het RIVM brengt hiermee partijen bijeen, die op verschillende plekken in de geneesmiddelenketen maatregelen kunnen doorvoeren.

In de op 16 november ondertekende Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland. De bijeenkomst op 28 november levert een bijdrage aan deze ambitie.

Complexe problematiek
In het rapport Geneesmiddelen en waterkwaliteit schetste het RIVM de complexe problematiek rondom waterkwaliteit en resten van geneesmiddelen.. Geneesmiddelenresten worden aangetroffen in oppervlakte- en grondwater, gebruikt voor de productie van drinkwater. Resten van geneesmiddelen kunnen schade toebrengen aan bijvoorbeeld waterkreeftjes en vissen.

Tijdens de bijeenkomst op 28 november is er speciale aandacht voor ervaring uit de praktijk. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen handvaten om invulling te geven aan de intentieverklaring. Iedereen in de keten kan immers een bijdrage leveren!

De bijeenkomst vindt plaats in Domus Medica te Utrecht. Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. U kunt zich nog aanmelden.

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *