Duitse apothekers starten deze maand met fijnmazige COVID-19-vaccinatie

By | 04/02/2022

Duitse apothekers starten vanaf 8 februari 2022 met het toedienen van COVID-19-vaccinaties in de apotheek. Daarmee krijgen zij als medicatiespecialisten en zorgverleners een nieuwe rol bij de bestrijding van de coronapandemie.

Eind vorig jaar ging de Duitse Bondsdag akkoord met een wetswijziging. Ook in België ligt binnenkort een wetswijziging voor. Eerder gaf de Belgische ministerraad groen licht aan apothekers om mee te vaccineren.

Wijk- en doelgroepsgericht vaccineren

Daarmee sluit Duitsland aan bij een groot aantal Europese buurlanden waar apothekers reeds een bijdrage leveren aan het wijk- en doelgroepsgericht vaccineren. Onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland dienen apothekers al COVID-19-vaccinaties toe. Dat doen zij complementair aan de grotere massapriklocaties. In veel landen hebben apothekers daarvoor een vaccinatietraining gevolgd.

Eerste vaccinatiepilot

In Nederland is eind vorig jaar een eerste vaccinatiepilot afgerond waarin een apotheker uit Friesland in zijn eigen praktijk coronavaccinaties toediende. Uit de pilot kwam naar voren dat het fijnmazig vaccineren bijdraagt aan het verhogen van de vaccinatiegraad. GGD Fryslân sprak daarom ook van ‘een succesvolle pilot‘.

KNMP

Momenteel voert de KNMP landelijk en regionaal gesprekken met het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD GHOR over de verdere inzet van apothekers bij het fijnmazig vaccineren.

De KNMP vindt een vaccinatiebevoegdheid passen bij de rol van de apotheker als medicatiespecialist en laagdrempelige zorgverlener.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *