Draaiboek en aandachtspunten voor mogelijke vaccinatierol apothekers

By | 25/01/2021

De KNMP publiceert op de website een draaiboek en een lijst met aandachtspunten voor apothekers die willen meewerken aan de COVID-19-vaccinatie.

Zij kunnen gebruikmaken van de documenten ‘Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers’ van de KNMP en het ‘Draaiboek COVID-vaccinatie’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). In verschillende regio’s in Nederland werken apothekers al mee aan de vaccinatie.

Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers

Het KNMP-document ‘Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers’ is zowel gericht op het voor toediening gereedmaken van de vaccins als het vaccineren zelf.

Draaiboek COVID-vaccinaties

In het ‘Draaiboek COVID-vaccinaties’ van de NVZA zijn gegevens opgenomen over het Pfizer/BioNtech-vaccin en over het proces rondom het vaccineren. Tevens zijn ook hierin instructies opgenomen voor het gereed maken van het vaccin.

RIVM

Verder kunnen apothekers voor de meest actuele handleidingen en protocollen voor het toediening gereedmaken van de diverse COVID-19-vaccins terecht op de website van het RIVM.

Vaccineren in zorginstellingen

Bij het vaccineren in zorginstellingen (GGZ, verpleeghuizen) is de instelling verantwoordelijk voor de uitvoering van de vaccinaties. Het RIVM heeft de ziekenhuisapotheken van de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorg) aangewezen als verantwoordelijke voor ontvangst, opslag en distributie van de vaccins binnen de regio.

Omdat voor het Pfizer-vaccin geldt dat het na gereedmaken niet mag worden vervoerd (meegenomen op transport naar een andere locatie), zullen in zorginstellingen ter plaatse mensen nodig zijn om de vaccins voor toediening gereed te maken. Zorginstellingen zijn via beroepsvereniging Actiz op de hoogte gesteld dat openbaar apothekers klaarstaan om hier een bijdrage aan te leveren.

Bijdragen aan de COVID-19-vaccinaties

Mochten apothekers willen bijdragen aan de COVID-19-vaccinaties, dan kunnen zij contact opnemen met de GGD in de regio of met een zorginstelling waarmee zij al een samenwerkingsverband hebben. Ook is het mogelijk om de districtscoördinator  te benaderen. De districtscoördinatoren kunnen apothekers in contact brengen met (een) zorginstelling(en) die van deze bijdrage gebruik zou willen maken.

Ervaringen delen

De KNMP verneemt graag of er ervaringen zijn die afwijkend of aanvullend zijn op aandachtspunten voor inzet openbaar apothekers (en team) bij coronavaccinaties. Stuur deze ervaringen naar: coronavirus@knmp.nl.

Documenten

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *