Dosisverhoging van antihistaminica bij chronische spontane urticaria

De laatste jaren is het bij chronische spontane urticaria (CSU) gemeengoed geworden om antihistaminica van de tweede generatie in hogere doseringen voor te schrijven dan de geregistreerde dosering.

De effectiviteit van deze off-label-dosisverhoging is alleen aangetoond bij patiënten die onvoldoende reageren op de gebruikelijke doseringen. Het beschikbare bewijs is echter van lage kwaliteit en er kleven ook nadelen aan deze dosisverhoging.

Is het zonder meer aan te raden om de dosis van antihistaminica te verhogen bij patiënten met CSU die onvoldoende reageren op de gebruikelijke dosering?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   Het off-label verhogen van de dosering van antihistaminica geeft een beperkte verbetering bij chronische spontane urticaria in geval van onvoldoende respons op de geregistreerde dosering. Dosisverhoging bij andere indicaties is niet onderzocht.

•   Alleen bij patiënten die onvoldoende respons hebben op de geregistreerde dosering kan ophoging worden overwogen.

•   Vanwege het gebrek aan kennis over de bijwerkingen bij dosisverhoging is voorzichtigheid geboden, in het bijzonder bij kwetsbare patiëntengroepen en bij patiënten die moeten deelnemen aan het verkeer.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *