Doorgeleverde bereidingen onder laag btw-tarief

By | 21/09/2017

Doorgeleverde bereidingen blijven onder het verlaagd btw-tarief vallen. Eerder pleitte de KNMP voor dit gelijke en uitlegbare btw-tarief voor geneesmiddelen. Wel heeft de aanpassing van de definitie van een geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet tot gevolg dat bepaalde zelfzorgmiddelen zoals zonnebrandcrème en tandpasta onder het hoge btw-tarief vallen.

Dit blijkt uit de Miljoenennota 2018 die op Prinsjesdag is gepubliceerd. Daarnaast investeert het kabinet in verpleeghuiszorg. Informateur Zalm maakte namens de formerende partijen bekend dat het eigen risico op 385 euro blijft

Het totale extramurale farmaciebudget groeit naar 4,9 miljard euro. Hierin is vanaf 2018 122 miljoen extra groeiruimte opgenomen. Ook voor hulpmiddelen is er extra groeiruimte van 50 miljoen per jaar. Het kabinet behoudt de focus op de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen. Daarnaast wordt ook komende jaren geïnvesteerd in StiPCO, ICT en uitwisseling van medische gegevens en het tegengaan van administratieve lasten voor apothekers.

Uitgaven zorg stijgen

De Raad van State waarschuwt dat, ondanks de inspanning van het kabinet, de uitgaven voor zorg sterk zijn gestegen. Verdringing van andere uitgaven is hierdoor een risico. De Raad van State adviseert om te kijken naar de balans tussen publieke en private zorgfinanciering, en naar de vraag welke risico’s collectief of individueel gedragen moeten worden.

Een nieuw kabinet kan de begroting voor 2018 nog wijzigen.

Lees de stelling van de KNMP rond het btw-tarief van geneesmiddelen

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *