DOAC’s weer aan kop in uitgaven top 10

Net als in 2020 staan twee antistollingsmiddelen van het type DOAC – rivaroxaban en apixaban – bovenaan de lijst van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Met € 190 miljoen en € 102 miljoen aan uitgaven in 2021 steken beide middelen ver boven de rest uit. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

DOAC’s

Voor beide DOAC’s geldt dat de uitgaven toenamen door een groeiend gebruik van deze relatief nieuwe antistollingsmiddelen. Het aantal gebruikers dat in 2021 rivaroxaban kreeg via een openbare apotheek steeg met 17% tot 190.000. Het aantal gebruikers van apixaban steeg met 23% nog harder en kwam uit op 170.000. De uitgaven aan beide middelen kwamen hierdoor respectievelijk 10% en 22% hoger uit dan in 2020. De uitgaven zijn berekend tegen de gedeclareerde vergoeding voor de door apothekers geleverde zorg, plus de geneesmiddelkosten tegen apotheekinkoopprijzen (AIP).

Omdat de overheid in elk geval tot eind 2023 een financieel arrangement heeft gesloten met de fabrikanten van deze DOAC’s, liggen de werkelijke uitgaven aan deze middelen lager.

Een opvallende stijger in de top 10 uitgaven is bloeddrukverlager metoprolol. Waar het aantal gebruikers met 2% licht toenam, stegen de uitgaven met 16% veel sterker. Deze kostentoename houdt verband met het preferentiebeleid van zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis, die in 2021 enkele veelgebruikte metoprololproducten met een relatief hoge AIP als preferent hebben aangewezen. Omdat de korting die de verzekeraars van de fabrikant krijgen op deze prijzen onderhands wordt gegeven, is deze niet zichtbaar in de kosten.

Nieuwkomers

Nieuw in de top 10 zijn cholesterolverlager evolocumab en laxeermiddel macrogol. Evolocumab behoort tot de nieuwste generatie cholesterolverlagers – de PCSK9-remmers – en wordt onder voorwaarden vergoed. Toenemend gebruik van het middel zorgde voor € 58 miljoen aan uitgaven, waarmee evolocumab goed is voor de 8ste plek. Ook voor macrogol, het middel dat in 2021 de meeste gebruikers telde, geldt dat toegenomen gebruik zorgde voor hogere uitgaven. Zoals de SFK eerder meldde kan dit komen door inhaalzorg na het tijdelijk stilleggen van het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2020. Macrogol sluit de top 10 af met € 51 miljoen aan uitgaven.

Weer hoogste uitgaven voor DOAC’s rivaroxaban en apixaban

Top 10 pakketgeneesmiddelen met hoogste extramurale uitgaven in 2021
Top 10 pakketgeneesmiddelen met hoogste extramurale uitgaven in 2021
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *