Dertien apothekers ontvangen certificaat intervisiebegeleider

By | 17/02/2020
KNMP uitreiking Coaches voor Farmacie

Dertien apothekers zijn sinds 12 februari 2020 gecertificeerd intervisiebegeleider. De groep heeft de eenjarige opleiding tot ‘Coaches voor Farmacie’ gevolgd, met subsidie uit het StiPCO-budget. Hierdoor kunnen zij intervisiegroepen van collega’s begeleiden als coach.

Intervisie

Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep openbaar apothekers die regelmatig bijeenkomt om praktijksituatie(s) te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen. Doel is ‘om door intercollegiale feedback inzicht te krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering’, aldus de handreiking op KNMP.nl.

Openbaar apothekers die zich hebben ge(her)registreerd na 1 januari 2015 zijn verplicht om in vijf jaar tien uur toetsing te volgen. Intervisie valt hieronder.De pas afgestudeerde coaches voor farmacie verschijnen in maart met hun profiel op KNMP.nl. Een eerste groep coaches is in juli 2018 klaargestoomd, een tweede groep in juli 2019.

Apothekers die op zoek zijn naar een intervisiecoach voor hun groep, kunnen dit overzicht raadplegen voor de contactgegevens.

StiPCO

‘Coaches voor Farmacie’ is een van de innovatieve opleidingen die is opgestart met gelden uit StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers.

Doel van StiPCO is dat openbaar apothekers zich verder ontwikkelen als allround zorgverlener in de eerste lijn. Het programma, met een ruim aanbod aan scholingen van diverse aanbieders, loopt tot 1 september 2020.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *