Denk mee met de KNMP over geneesmiddelen in beweging

By | 04/08/2016

De leden van de KNMP hebben in de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 vastgesteld: de apotheker is en blijft de geneesmiddelenexpert bij uitstek. Maar de invulling van deze rol verandert door voortdurende geneesmiddelenontwikkelingen stap voor stap. De KNMP onderzoekt samen met experts en apothekers hoe. En nodigt individuele apothekers uit mee te denken: welke rol wilt u pakken in deze veranderende geneesmiddelenwereld?

Thema’s die spelen zijn bijvoorbeeld:

  • De samenleving vergrijst, mensen leven steeds langer en hebben vaker meer chronische aandoeningen. Zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn.
  • Een one size fits all-model van farmacotherapie maakt plaats voor een individueler benadering, door voortschrijdende inzichten in onderliggende ziektemechanismen en geneesmiddelenrespons.
  • Medicijnen worden complexer: van kleine moleculen naar biologicals en biosimilars, gen- en celtherapie en geneesmiddelimplantaten.
  • De betaalbaarheid van zorg en geneesmiddelen is steeds vaker middelpunt van maatschappelijke discussies, vanwege het regelmatig forse prijskaartje van nieuwe behandelmogelijkheden.
  • De individuele benadering van ziekte en patiënt leidt tot kleinere patiëntgroepen. Dit roept vragen op rondom de beoordeling van effectiviteit en veiligheid.
  • Patiënten krijgen sneller toegang tot nieuwe, baanbrekende behandelingen, door organisaties die experimentele behandelingen aanbieden (zoals MyTomorrows) en versnelde toelatingsprocedures (adaptive licensing) in Europa.
  • Gegevens van individuele patiënten worden gebruikt om op populatieniveau uitspraken te doen over de effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen.
  • Additionele risicominimalisatiemaatregelen zijn vaak nodig om veilig gebruik van oude en nieuwe geneesmiddelen te borgen.

KNMP hoort graag uw mening over de veranderende rol van de apotheker bij deze geneesmiddelenontwikkelingen. Neem contact op met innovatie@knmp.nl.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *