Deel bereide medicijnen tijdelijk weer vergoed

By | 20/03/2015

Een deel van de speciaal bereide medicijnen wordt toch nog tot en met 31 mei vergoed. Deze medicijnen waren eerder van vergoeding uitgesloten. In de periode tot en met 31 mei 2015 overleggen zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over de definitieve vergoedingsstatus van deze medicijnen. Over deze geneesmiddelen was discussie ontstaan tussen genoemde partijen.

Dat is de uitkomst van het overleg van gisteren waaraan zorgverzekeraars, patiëntenfederatie NPCF en koepelorganisaties van medisch specialisten, huisartsen en apothekers deelnamen. Het overleg werd voorgezeten door Maud van der Veen van Zorginstituut Nederland.

Over een aantal bereide medicijnen bestaat overeenstemming tussen de partijen dat deze niet voor vergoeding in aanmerking komen. Zo zouden middelen die identiek zijn aan vrij verkrijgbare middelen op grond van de Zorgverzekeringswet niet vanuit het basispakket vergoed moeten worden. Hetzelfde geldt voor geneesmiddelen die vanuit het ziekenhuis bekostigd moeten worden.

Zorgverzekeraars, zorgverleners en NPCF zijn tevreden met de duidelijkheid die op dit moment voor patiënten bereikt is. Wel vinden partijen het onwenselijk dat nu, op grond van de wetgeving, niet duidelijk is in hoeverre zorgverzekeraars gezamenlijk mogen beoordelen of geneesmiddelen binnen de basisverzekering vergoed mogen worden. Maar individuele beoordeling door verzekeraars geeft kans op ongelijkheid tussen patiënten.

Partijen doen daarom een beroep op de minister van VWS om de onduidelijkheid weg te nemen en het Zorginstituut Nederland aan te wijzen om te beoordelen of bereide medicijnen worden vergoed.

De lijst met geneesmiddelen die voorlopig weer worden vergoed
De lijst met geneesmiddelen die niet meer worden vergoed

Als patiënten de vraag hebben of hun verzekeringspolis een bepaald geneesmiddel dekt, kunnen zij voor meer informatie terecht bij hun verzekeraar.

Deelnemende partijen
-Patiëntenfederatie NPCF
-Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
-Federatie Medisch Specialisten (FMS)
-Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
-Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
-Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen
-Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
-Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
-Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA)
-Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF)
-CZ
-Zilveren Kruis Achmea
-Menzis
-Coöperatie VGZ
-Multizorg VRZ
-ONVZ
-De Friesland Zorgverzekeraars
-Zorg en Zekerheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *