Debat over eerstelijnszorg: “Versterk poortwachtersfunctie van apotheker”

By | 07/07/2023

Minister Kuipers (VWS) ziet een belangrijke meerwaarde in de versterking van de rol van de apotheker in advisering en in de poortwachtersfunctie binnen de eerstelijnszorg. Dat zei de bewindspersoon tijdens een Tweede Kamerdebat over de eerstelijnszorg op woensdag 5 juli 2023.

De KNMP en dertien andere zorgkoepels werken momenteel met het ministerie van VWS aan een visie op de eerstelijnszorg in 2030. Daarnaast loopt een traject om specifiek de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken.

Beide trajecten komen voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Samen met minister Helder (Langdurige Zorg) gaf Kuipers eerder al aan een rol voor apothekers te zien in het kernteam in de eerstelijnszorg.

Huisarts

Tijdens het Kamerdebat gaf de bewindspersoon aan dat er te lang is vastgehouden aan één centrale rol voor de huisarts als spil in de eerstelijnszorg. Minister Kuipers (VWS) ziet graag dat de poortwachtersfunctie wordt verbreed, naar onder meer apothekers.

“Het doet ons deugd dat er, in het kader van de uitwerking van het IZA, wordt gesproken over het geven van meer impuls aan de farmaceutische zorgverlening”, schreef KNMP-voorzitter Aris Prins eerder richting de Tweede Kamer.

“Denk daarbij aan meer begeleiding van apotheekteams bij gepast geneesmiddelgebruik, het minderen en stoppen met geneesmiddelen, en het bevorderen van therapietrouw.”

Bij de uitwerking van het versterken van de rol van het apotheekteam in de eersetlijnszorg ligt ook een betere samenwerking en mogelijke taakherschikking tussen apotheker-huisarts-wijkverpleegkundige en de rol van de apotheker in het voorschrijfproces op tafel.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Apothekers steken graag de helpende hand uit.”

In de zomer wordt afstemming verwacht over het versterken van de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg. Naast de KNMP werken ook FMS, IGJ, LHV, NapCo, NHG, NZa, Optima Farma, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hieraan mee.

De inbreng van de KNMP is gebaseerd op de in de toekomstvisie openbare farmacie 2025 en het SiRM-rapport Passende Farmaceutische Zorg vastgelegde doelen en voorwaarden.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *