“De verhuizing van EMA mag niet vertraagd worden door teleurstelling”

Annie Schreijer-Pierik

Annie Schreijer-Pierik, Nederlandse politica en bestuurder namens het CDA.

De verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam mag niet vertraagd worden door teleurstelling in andere lidstaten. “Voor de gezondheid van 500 miljoen Europeanen en de farmaceutische sector is een probleemloze en snelle verhuizing van EMA letterlijk van levensbelang”, waarschuwt CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder medicijnen en gezondheid.

De commissie Volksgezondheid (ENVI) van het Europees Parlement stemt maandag 12 maart 2018 over het wetsvoorstel om de zetelverplaatsing ook juridisch te bezegelen. Donderdagmiddag stemt het voltallige Europees Parlement in Straatsburg over de verhuizing.

“Het Europees Parlement en de Raad van ministers mogen dit proces absoluut niet vertragen vanwege kinnesinne over de gevolgde selectieprocedure. De schop moet in de grond aan de Zuidas!”, vindt Schreijer.

Het EU-medicijnenagentschap verhuist vanwege de Brexit van Londen naar Nederland, eerst naar het tijdelijke Sparkgebouw in Amsterdam en vandaar naar een splinternieuw modern hoofdkantoor aan de Zuidas. Het agentschap houdt toezicht op de ontwikkeling, beoordeling en veiligheid van alle toegelaten geneesmiddelen voor dierlijk en menselijk gebruik in de EU. Schreijer-Pierik bepleitte onmiddellijk na de Brexit om de EMA als ‘buit’ naar Nederland te halen en nam contact op met toenmalig minister Schippers. Een krachtige Nederlandse lobby onder leiding van oud-minister Wouter Bos en de gemeente Amsterdam overtuigde vervolgens vele lidstaten.

Amsterdam en Milaan bleven in de laatste stemronde tussen de regeringen in 2017 over als kandidaat-zetels, Amsterdam won.

Een delegatie ENVI-Europarlementsleden inspecteerde onlangs de nieuwe locatie. Talrijke Italiaanse Europarlementariërs hadden felle kritiek. Ze dringen er in hun amendementen op aan om het EU-agentschap alsnog naar Milaan te verhuizen. “Onverantwoordelijk”, benadrukt Schreijer. “Een meerderheid van de Europarlementariërs ziet dat hopelijk ook in.”

Andere Europarlementariërs uit andere landen veroordelen dat het Parlement buiten spel bleef bij de selectie van een nieuwe vestigingsplaats. Ook veroordelen zij het trekken van loten bij de eindstemming en de stemverhoudingen, zoals vastgesteld door de EU-Raad van regeringsleiders.

“Het sentiment is begrijpelijk, maar als we stemverhoudingen naar inwoneraantal gaan invoeren of het EU-Parlement ook gaat selecteren, zijn kleine lidstaten altijd in het nadeel”, waarschuwt Schreijer-Pierik, die in eigen amendementen de inzet van de Nederlandse regering voor een probleemloze verhuizing en de keuze voor Amsterdam prijst. “Uiteindelijk moeten objectieve criteria leidend zijn. Het hoogopgeleide EMA-personeel verkoos zelf Amsterdam.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *