De infectiepreventie in particuliere klinieken is verbeterd

De aandacht voor infectiepreventie in particuliere klinieken werpt zijn vruchten af.  Over vrijwel de hele linie, van protocollen tot voorzieningen voor handhygiëne zijn verbeteringen zichtbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in een nieuwe bezoekronde aan 30 klinieken gezien dat het belang van infectiepreventie overal doorgedrongen is.

Infectiepreventie

Onder infectiepreventie vallen diverse aspecten. Zo keken we naar de reiniging en desinfectie van apparatuur, sterilisatie, beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en de voorzieningen voor handhygiëne. Maar ook medicatieopslag en het actueel houden van protocollen en het uitvoeren van audits zijn belangrijk voor infectiepreventie. Daarnaast keken we naar het antibioticabeleid. Hierop haalden de meeste klinieken een voldoende. De voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verspreiding van COVID-19 waren in alle klinieken op orde.

Wat moet nog beter?

Er zijn drie onderdelen die nog wel beter moeten: de opslag van materialen, de algemene schoonmaak en de risico-inventarisatie of een patiënt resistente bacteriën bij zich draagt zoals MRSA. De inspecteurs zagen onder meer dat schone en vuile materialen door elkaar stonden op de schoonmaakkar. In de opslagruimtes konden schone en vuile materialen niet goed apart van elkaar worden opgeborgen. Ook de opslag van steriele medische hulpmiddelen was op meerdere plekken niet in orde.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft twee keer eerder onderzoek gedaan naar dit specifieke onderwerp bij particuliere klinieken. Toen waren we nog niet tevreden. Dit keer was er een duidelijke verbetering zichtbaar. De particuliere klinieken hebben nu de belangrijke taak dit niveau vast te houden en de laatste verbeterpunten op orde te brengen. Ook om voorbereid te zijn op nieuwe uitbraken van bijvoorbeeld het coronavirus. Hoewel de COVID-19-pandemie heeft bijgedragen aan de bewustwording van het belang van infectiepreventie, leert de ervaring dat de aandacht voor infectiepreventie snel kan verslappen. Bij bestuurders en op de werkvloer. Daarom moet infectiepreventie aandacht blijven krijgen. Ook door nieuwe particuliere klinieken. De inspectie zal dit onderwerp ook op de agenda houden.

Publicaties

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *