De apotheker betaalt ongevraagd samen met Glaxo en Ratiofarm het couvertmodel van UVIT

Het couvertmodel van UVIT zorgt voor rare bijwerkingen. En de KNMP heeft er met nog geen woord over gesproken. Wie betaalt er nu eigelijk mee aan het couvertmodel van UVIT?

Uiteraard de UVIT-verzekerden die de couvertmiddelen gebruiken. Zij betalen de dure prijs namelijk via hun eigen risico en het is maar de vraag of UVIT dat corrigeert.

Daarnaast en dat is minder bekend, betaalt “de apotheker” ook fors mee.

In het couvertmodel is namelijk niet de AIP de basis van het preferentiebeleid, maar een geheime UVIT prijs. Het begon met Flixonase® van GlaxoSmithKline en de nieuwste loot aan de stam is Pantoprazol van Ratiofarm. Via de claw back betaalt de apotheker vrolijk mee met de fabrikant aan UVIT. Claw back op een product waar geen enkele korting op zit.

Pantoprazol van Ratiopharm wordt bij UVIT volgens de groothandel preferent vanaf 1 september 2009. De AIP van de Ratiofarm Pantoprazol 40 mg is € 28.47, daar waar de laagste prijs op dit moment rond de € 2.90 ligt. Daarover gaan apothekers de claw back betalen van 8,53% met een maximum van € 6,80. Rekent u even mee: € 2.43 per doosje. Gelukkig maar € 6.80 euro als ze 3 doosjes tegelijk ophalen ! Lang leve de aftopping.

U krijgt geen korting op preferente producten zegt u? Niets mee te maken, tariefbeschikking is tariefbeschikking.

Kijkt u ook eens even mee naar de volgende macrogetallen:
UVIT heeft 4,1 miljoen verzekerden, ofwel 25% van de Nederlandse bevolking. In 2008 slikten ongeveer 600.000 mensen Pantoprazol. Daarvan waren er dus ruwweg 150.000 van UVIT.
In 2008 werden omgerekend 88.190.500 tabletten van 40 mg gebruikt, dus voor UVIT 22.000.000 tabletten oftewel 735.000 doosjes van 30 stuks. .

De apotheker betaalt voor die 735.000 doosjes van € 28.47 op jaarbasis dus (inclusief aftoppingen) tussen de 1 en 1,75 miljoen euro via de claw back aan UVIT. Laten we even zeggen dat er dankzij preferentiebeleid nog zo’n 1900 apotheken zijn, dan betaalt u in uw apotheek dus ruim € 5000,00 tot wel € 8.500 per jaar aan UVIT voor de Pantoprazol in hun couvertmodel. Let op: Dat is een gemiddelde, welke hoger uitvalt naarmate u dieper in het UVIT gebied zit en het ziekenhuis in uw regio altijd Pantoprazol gratis gekregen heeft tot 1 januari 2009.

Regionale verschillen bestaan heren van de NZa!

U betaalt ook mee voor de Flixonase® en vanaf 1 januari 2010 betaalt u ook op dezelfde wijze mee aan het couvertmodel van Achmea. Zie de bijdrage van collega Harry Kooiker uit Hardenberg eerder op deze site.

De KNMP is nu aan zet. Deze bijwerking van het couvertmodel kan toch niet de bedoeling zijn van tariefbeschikking en couvertmodel ?
Is het te veranderen? Jazeker: zet Ratiofarm onder druk de prijs naar de echte couvertprijs te verlagen, vraag compensatie aan UVIT en dien een klacht in bij de NZa. Iemand zal toch nog willen luisteren.

© ApothekersNieuws 2009, op dit artikel rust copyright.

16 thoughts on “De apotheker betaalt ongevraagd samen met Glaxo en Ratiofarm het couvertmodel van UVIT

 1. A Jansen

  “Is het te veranderen? Jazeker: zet Ratiofarm onder druk de prijs naar de echte couvertprijs te verlagen, vraag compensatie aan UVIT en dien een klacht in bij de NZa. Iemand zal toch nog willen luisteren.”

  Oef! Wat een oplossing. Een oplossing uit de oude doos. De KNMP zal dit anno 2009 niet kunnen doen en zal zij moeten kiezeen voor de enige oplossing die werkt; afschaffing van de AIP Z-index lijst.
  Helaas. A Klink en de NZa geven in hun stukken zelfs de KNMP de raad de AIP Z-index af te schaffen. Dat zou het marktmodel ten goede komen. Het is aan de KNMP. Ook die oplossing zal de KNMP niet doen, want de Z-index is haar belangrijkste inkomstenbron.

  In de USA waar men al jaren werkt met dit markt en concurrentie model is er geen landelijke prijslijst. Men werkt daar met dagprijzen of met gemiddelde wholesale prijzen. Het biedt de apotheken weinig soelaas. Ook daar is het bittere armoede onder de apotheken. Dankzij de OTC, de luiers en baby olien, bestaan de Walgreens en Rite-Aids.

  De kwaliteit van de Amerikaanse Openbare Apotheken, de Farmaceutische Zorgverlening, staat wereldwijd op een zeer laag peil.

  Dit alles dankzij het marktmodel waar de KNMP ook voorstander van was en nog steeds is.

  A Klink, VWS of de NZa zullen niet ingrijpen, want wat UVIT doet is geheel volgens het marktmodel. Is niets mis mee. De Zorgververzekeringswet en de Geneesmiddelenwet gaan immers uit van het doosje. Wie dat doosje levert doet niet ter zake.

  De KNMP heeft zichzelf en de openbare apotheken zelf klemgezet. De hamvraag is dan ook hoe uit deze klem te geraken.

 2. Leek

  Leuk verhaal maar alleen achterhaald.

  Betreffende Flixonase is dit verhaal juist echter de Ratiopharm variant van de Pantoprazol zal vanaf 01-09-2009 binnen de bandbreedte geplaatst worden om te voldoen aan de bandbreedte regels van Menzis. Tevens zullen Apothekers in het Achmea gebied slechts 2,90 vergoed krijgen en niet de AIP van 28,47.

  Neemt echter niet weg dat UVIT de door hun zo verfoeide “bonussen” die die vermaledijde apothekers in hun zak staken nu zelf in de zak steken. Zie ook Apothekers nieuws bericht van 24 maart jongstleden.

  http://apothekersnieuws.nl/uvit-steek-bonussen-apothekers-in-eigen-zak/2472/

 3. Jaap

  Ik had UVIT al een brief gezonden met het voorstel de claw-back voor de preferente produkten op 0% te zetten. Dit past binnen de mogelijkheden die zijn geschapen om te onderhandelen over tarief en claw-back. Ik vind het te dol voor woorden dat ik wordt gekort op een inkoopmarge die door Univé wordt opgestreken.
  Ik ga er verder van uit dat de NZA nu ook spoorslags een claw-back regeling voor zorgverzekeraars instelt. Men kan hierbij gewoon een gok wagen wat betreft het bedrag, daar zijn ze anders ook erg goed in.

 4. jc kortekaas apotheker

  4.Financiering.

  De betaling staat in de laatste alinea van het artikel.
  “De taakstelling loopt op van 622 miljoen euro in 2004 naar 1427 miljoen in 2009.
  Maar nog steeds moeten de praktijkkosten, de clawback en het bedrijfsrisico van de apotheek
  worden gefinancieerd uit de resterende inkoopvoordelen.”
  Dit geeft ZN de vrije hand.
  De KNMP kan haar leden binden, ZN niet.

  JC Kortekaas apotheker
  Leidschendam 9 juni 2009

  Vergeet de KNMP,vergeet het PW.
  We zijn helemaal aan ons zelf overgelaten.
  De 85% bonus-dsb-truc van UVIT is overheidslegaal.

  Vraag&Antwoord

  2602
  Vragen van het lid Van Gerven (SP)
  aan de minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport over het bericht dat
  zorgverzekeraar UVIT bonussen eigen
  apothekers in zijn zak steekt.
  (Ingezonden 20 april 2009)

  3
  Vindt u deze methode aanvaardbaar,
  waarbij UVIT uit
  concurrentieoverwegingen over de
  rug van de patiënt wil voorkomen dat
  andere verzekeraars profiteren van
  het preferentiebeleid van UVIT?

  Ja, met dien verstande dat ik de
  uitlating «over de rug van de patiënt»
  misplaatst acht. De manier van
  aanwijzen van preferente middelen
  van UVIT past goed in het kader van
  het nieuwe zorgstelsel waarin sprake
  is van onderling (ook op kosten)
  concurrerende zorgverzekeraars. Een
  en ander levert voordeel op voor de
  verzekerden van UVIT en spoort
  andere zorgverzekeraars aan om het
  beter te doen voor hun verzekerden
  dan UVIT. Net zoals dat geldt voor
  andere onderdelen van de zorg. Zie
  verder het antwoord op de vragen 1
  en 2.

  4
  Hoe gaat u voorkomen dat de patiënt
  mogelijk teveel betaalt voor zijn
  medicijnen?

  Dat is ten algemene een taak voor
  individuele zorgverzekeraars.
  Overeenkomstig de
  verantwoordelijkheidsverdeling
  in het nieuwe zorgstelsel
  en de Langetermijnvisie
  geneesmiddelenvoorziening is het,
  binnen door de overheid gestelde
  randvoorwaarden, aan
  zorgverzekeraars om te voorkomen
  dat hun verzekerden te veel betalen
  voor farmaceutische hulp (inclusief
  geneesmiddelen) of voor andere
  zorg. Het voordeel van individueel
  preferentiebeleid moet worden
  toegerekend aan de individuele
  patiënt in verband met het eigen
  risico. Zie het antwoord op vraag 2.

 5. A Jansen

  De reactie van de KNMP op al deze zaken is het plannen van een vergadering voor de groep “Innovatieve Apotheken” op 5 november 2009. Dit in verband met 2010; invoering van de Ketenzorg en Functionele Bekostiging. Het gaat om de inhoud en niet om de centen.

  De KNMP is nog immer “In Denial”.

  De ontkenningsfase bij calamiteiten. De boosheid, rouw en acceptatie fases moeten dus nog komen.

  Melden bij Dienstapotheek VeghelUden, vragen naar Christien Boone. We moeten het zelf doen.

 6. jc kortekaas apotheker

  KNMP: leden geen leden.

  Als je boos bent, verpest het afscheidsfeestje
  van de sp in oktober 2009.
  Ga naar de departementsvergadering.
  Verwoest de Alexanderstraat redt de farmacie.

 7. Carlos

  Die pantoprazol 40 mg van Ratio blijft gewoon 28 euri in sept! De redenering over de claw back gaat dus nog steeds op. Heeft iemand wel eens uitgerekend wat het kost als je een ander doosje simva ofzo aflevert omdat het preferente merk niet leverbaar is? Waarom leven we eigenlijk mee met de patient en leveren we gewoon een ander label af, terwijl ons dat ook nog extra geld kost. Fatsoensrakkers!

 8. maarten

  De meest elegante oplossing lijkt mij om artikelen die kostentechnisch niet baten in overleg met de voorschrijver therapeutisch te substitueren.

 9. A Jansen

  Vermoedelijk mikt Mediq RE op deze oplossing. Mediq heeft immers een 68 Ahoeden. Afspraken maken met Achmea en DSW over pakjesprijzen en gemiddelde prijzen van multi source geneesmiddelen is dan mogelijk. Volgende stap van VWS/NZa en ZN-leden is dan GVS clustering en functionele bekostiging versneld doorvoeren op meer clusters dan alleen statines en ppi’s.

  Het blijft een achterhoede gevecht tegen VWS/NZa en ZN-leden. Die beperken zich bij de zorginkoop tot de laagste prijs van het doosje. Dit conform de wet en regelgeving: functionele bekostiging. Het maakt de wetgever, de Tweede Kamer, niet uit wie het doet, als het maar gebeurt. Dat hebben de zorgverzekeraars zich geen tweede keer laten vertellen. De patiënten hebben het nakijken.

  Afschaffing van de Z-index kan ons zeer veel helpen. Er is immers ook geen landelijke prijslijst van dakpannen, stoeptegels, pakken pindakaas, koffiebonen of bakstenen. Waarom dan wel van geneesmiddelen?

  Merkwaardig is wel dat ASKA en NapCo huiverig zijn de KNMP, de enige financieel belanghebbende bij handhaving van de Z-index, voor het hoofd te stoten.

 10. henricop

  Wat is er tegen op pakjesmodel Achmea voor de apotheker? Eindelijk krijgt de apotheker geld van de consument: Je krijgt 3 euro per doosje wat je voor veel minder inkoopt dankzij het preferentiebeleid van de concurrenten van Achmea.
  (simva: inkoop 2,25 verkoop 9 euro per 3 maand)Zulke marges doen denken aan 2007!
  Met de artsen spreek je af dat er generiek wordt voorgeschreven en afgeleverd en dat alle MS specialite therapeutisch wordt omgezet. Dus geen Losec maar Nexium.
  Achmea blijft toch de redder van de apothekers!
  Wat zie ik nu fout?

 11. A Jansen

  DSW en Achmea kunnen beter rekenen dan apothekers.

  Achmea geeft dat zelf aan tussen de regels door. Chris Oomen van DSW houdt galant de deur open, maar waarschuwt niet voor het afstapje onder het mom van “je bent oud genoeg om uit je ogen te kijken”.

  Wat zie ik fout? Het afstapje dus.

 12. Kees Zwaan

  Met de pakjesprijs voor geneesmiddelen is de volgende koers ingezet in het kader van per seconde onwijzer:

  De aanbesteding de gemiddelde zorgprijs per gebruiker per seconde.
  Verbruikte delen van seconden worden naar beneden afgerond en zijn voor risico van aanbestedingsnemer, die vervolgens zijn risico contractueel neergelegd heeft bij de pakjesleverancier.

 13. A Jansen

  Wat zie ik fout? Het afstapje dus.

  Na lezing van het Achmea document en afluisteren van de video presentatie bevat het IDEA voorstel een heel stel afstapjes. Eigenlijk een steile trap naar de kelder.

  3 euro per doosje? Vergeet dat maar. Het is 2.40 per doosje en 0,60 verhoging per receptregel. De NZa staat niet toe dat een zorgverzekeraar de receptregel per 60 euro gaat verhogen bij recepten met 100 doosjes per receptregel. Maxi Maxi WMG is wettelijk gelimiteerd.

  punt 9 van de FAQ is niet te volgen. De KNMP heeft eraan meegwerkt.

  Multi Source lijst en IDEA legt het risico geheel bij de apotheken; Medisch Noodzaak? Voor Achmea geen probleem. De Pulmicort Turbo halers, de Bricanyl TH, de Foradil , De Airomir, de Qvar en noem maar op. Zie die maar eens te vervangen door de generieken. Dat lukt je niet niet. De longartsen en huisartsen zullen steigeren. En terecht. Daar moet je als apotheker niet aan mee willen werken.

  En de interferon beta 12? Gaan we biologicals substitueren? Succes. Ook daar kan en mag een zichzelf serieus nemende apotheker niet aan meewerken.

  De FAQ laten het allemaal zien. Het gaat erom wat er niet staat; Achmea zegt in wezen dat IDEA hen meer geld oplevert dan LPG. FAQ 13. Wat je als apotheker dan nog aan korting kan binnenslepen is een geval van jammer voor Achmea. Dat zal een 4% zijn.

  De NZa heeft immers in het laatste, nog geheime, onderzoek een korting van 12 tot 14% gemeten. Een tegenvaller, want VWS, NZa en ZN-leden hadden gerekend op 20%. Verhoging van de WMG regel naar gemiddeld maxi maxi compenseerd de claw back. Wat overblijft is de 4%.

  Succes ermee. Dat zegt ACHMEA in wezen ook. Het is aan de NZa om een tarief vast te stellen waarmee apotheken de zorg kunnen betalen. ACHMEA gaat zuiver over het doosje. Dat is hun enige zorg; de laagste prijs per doosje.

  Zoals gezegd; DSW en ACHMEA kunnen beter rekenen dan apothekers. Niet verwonderlijk. SFK en KNMP hebben volgens ACHMEA meegerekend aan de sommetjes van ACHMEA. Daarna heeft ACHMEA zelf nog eens zitten rekenen.

  Enormiteit van SFK en KNMP is tot slot dat zij hebben meegewerkt aan een honoreringssysteem op basis van DDD. Defined Daily Doses. WHO en OESO waarschuwen constant voor het misbruiken van dit zuiver statistisch gegeven voor economische doeleinden.

  Nummer 24 is raadselachtig. EU uitgifte, TU uitgifte worden niet genoemd. Toch suggereert ACHMEA dat de gemiddelde maxi maxi naar 7,94 gaat. Hoe? Een raadsel. En wat bij wijzigingen in overheidsbeleid? NZa ingrepen?

  ACHMEA zegt het wel eerlijk: alle risico’s worden gelegd bij de apothekers. Dat moet je geen tweede keer zeggen tegen een alfa mannetje als Marc van Gelder. Die tekent blind.

  Mediq RE is akkoord gegaan met het ACHMEA contract.

 14. Eggenhuisen

  Beste collega Henricop,

  Focus niet te lang op de krenten, de pap wordt steeds dunner. Uiteindleijk zal ook de laatste krent naar de bodem zinken. Zwijgen over de verliesgevende massa opdat men de lucratieve krenten niet ontdenkt, doet inderdaad denken aan 2007. Maar die tijd komt nooit meer terug.

 15. Lamine

  De Clawback op de pantoprazol RP (2,43) is precies even hoog als de produktiekosten van een doosjes pantoprazol RP. Rekent u even mee:
  1 De apotheker koopt in voor 28,47 (geen korting)
  2 RP ontvangt 28,47 van de apotheker
  3 RP betaalt 2,43 produktiekosten en 26,04 aan UVIT (onder couvert)
  4 UVIT keert 26,04 uit aan de apotheker.

  Kortom: die hele pantoprazol kost UVIT geen ene cent !! De enige die erop achteruit gaat is .. juist, en de patient.

  Het zou mij niks verbazen als er binnenkort meerdere produkten 10x zo duur gaan worden.

 16. A Jansen

  UVIT komt nu met de mededeling dat UVIT verzekerden die de te hoge prijzen van de preferente middelen moeten betalen gecompenseerd worden via hun verplicht eigen risico en daarna op hun eventueel afgenomen vrijwillig eigen risico.

  UVIT zegt niet hoe dat zal gaan bij UVIT verzekerden die ook andere zorg afnemen dat valt onder het verplicht eigen risico. Denk daarbij aan ziekenhuisbezoek. 1 stap in een ziekenhuis en de 165 euro is op. Krijgen UVIT verzekerden dan geld terug van UVIT? En wat als UVIT verzekerden hun verplicht eigen risico hebben volgemaakt met de te dure preferente middelen? Krijgen zij dan ook geld terug? En hoe staat het met de UVIT verzekerden die geen medicijnen gebruiken. Die betalen een te hoge zorgpremie. Die premie is immers gebaseerd op de bruto Z-index taxe prijzen. Onduidelijk is nog hoe UVIT om gaat met de claw back. Betalen de UVIT verzekerden die ook of juist niet?

  Heeft UVIT al aangegeven wat de administratieve lasten zijn die gemoeid zijn met de hele administratie van binnengehaalde kortingen en bonussen, afgenomen preferente en terugbetaalde eigen risico al dan niet met verrekening betalingen eigen risico aan andere zorgaanbieders?

  De nacontrole door de NZa en andere toezichthouders wordt nu ook een stuk complexer en dus duurder. Hoe meer transacties hoe meer kosten. Per saldo is het UVIT model weer een voorbeeld van geld rondpompen zoals CAK doet met de teruggave regeling chronisch zieken en de belastingdienst met de zorgtoeslag.

  In 2008 hadden zorgverzekeraars een extra winst van 450 miljoen euro wegens het niet nakomen van een contract tussen VWS, ZN, KNMP, Nefarma en Bogin. Een niet voorziene prijsdaling werd niet doorberekend aan de verzekerden. Ook in 2009 is hetzelfde spelletje gespeeld. Die bedragen werden wegggehaald bij de apotheekhoudenden en fabrikanten/importeurs. Nu met instemming van de toezichthouders. In essentie gaat UVIT nu eenzelfde truc toepassen in 2010, alleen zijn het nu de verzekerden die nu openlijk gaan betalen. Achmea/Agis volgt al. 2008 was onverwacht met achteraf instemming door de toezichthouders. 2010 wordt een verwachte extra winst met vooraf instemming van de toezichthouders. De dupe zijn de verzekerden.

  Zorgverzekeraars zijn schadeverzekeraars en die geven geen cadeautjes weg. De UVIT onderhandse preferentie en teruggave regeling is een klassieke vestzak broekzak operatie waarbij de broekzak van UVIT groter is dan de vestzak van de verzekerde.

  Wie heeft er dan het meeste voordeel bij deze zorginkoop? Ook een coöperatie moet winst maken om te overleven. Bedenk dat UVIT een 600 miljoen euro heeft verloren door speculaties in hypotheken in de USA.

  De verzekerden gaan nu die verliezen compenseren. En daar zijn zorgpremies niet voor bedoeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *