Data-uitwisseling om patiëntgerichter te werken

By | 24/01/2019

Apotheken, ziekenhuizen én fabrikanten zien de komende jaren nog steeds heel wat wetgeving op zich afkomen. Dat is geen ongewenste uitdaging. Sterker, Hans Lunenborg, sectormanager gezondheidszorg GS1 Nederland, voorspelt dat verschillende (inter)nationale wet- en regelgevingen zorgspelers in 2019 juist ook kansen kan bieden. De prioriteit zou moeten liggen bij data-uitwisseling om patiëntgerichter te kunnen werken.

Zorginstellingen en fabrikanten hebben te maken met steeds strengere regels voor medische hulp- en geneesmiddelen. Zo hebben zij te maken met het Landelijk Implantatenregister (LIR), internationale Medical Device Regulation (MDR) en Falsified Medicines Directive (FMD) wet- regelgeving.

Overheid haalt coderen en registreren medische hulpmiddelen naar voren

De Nederlandse overheid heeft besloten om de invoering van het coderen en het registreren van medische hulpmiddelen naar voren te halen wat heeft geleid tot de invoering van het LIR. Sinds 1 januari dit jaar is de registratie van medische hulpmiddelen verplicht. Het effect hiervan loopt door tot ver in 2019 én in 2020.

Lunenborg begrijpt de versnelling van de overheid wel: “Wacht Nederland op de Europese MDR en bijhorende EUDAMED database, dan zouden we de registratie van implantaten met nog eens drie jaar uitstellen. Er vinden regelmatig recalls plaats, dus je moet de invoering van de wetgeving niet willen uitstellen.” Hoewel Nederland Europees gezien voorloopt bij de invoering van wetgeving, zal de Inspectie (IGJ) aankomend jaar meer aandacht geven op de naleving ervan.

IT-systemen gereed maken heeft prioriteit

De sectormanager hoopt dat zorginstellingen in 2019 vaart gaan zetten achter de implementatie van de IT-systemen. “Zorginstellingen moeten aan de slag om hun systemen aan te passen aan de nieuwe manier van registreren. Dit is nodig voor de registratie in de patiëntendossiers, het LIR en het traceren van de medische hulp- en geneesmiddelen. Dat doen ze, maar de aandacht mag niet verslappen.” Hij benadrukt dat GS1 waar mogelijk kan ondersteunen bij het bepalen van de aanpak en het gebruik van de standaarden. “Partijen moeten uiteraard zelf wel plannen maken en die uitvoeren.”

Ondersteuning fabrikanten bij unieke codering

“We merken dat zowel kleine als grote leveranciers het aanbrengen van labels nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Vooral bij het koppelen van interne systemen aan de gegevens in de unieke codering of UDI’s (Unique Device Identifiers). Daar helpen we ze graag bij.”

9 februari 2019: Elk receptgeneesmiddel voorzien van een GS1 DataMatrix

Wat al heel snel nadert is de Falsified Medicines Directive (FMD)-wetgeving. Vanaf 9 februari 2019 dient elk receptgeneesmiddel te zijn voorzien van een GS1 DataMatrix met GTIN en serienummer. “Er is gekozen voor een soft launch, omdat nog niet alle systemen optimaal zijn ingericht.” Deze zorgt ervoor dat ook bij een rood signaal het medicijn toch mag worden uitgeleverd als ze ervan overtuigd zijn dat het geen vervalsing is. Lunenborg is van mening dat er meer aandacht mag zijn voor de meerwaarde van een 2D-code in combinatie met serie-, batchnummer en vervaldatum.

‘LIR als proeftuin voor aanstaande MDR-wetgeving’

Het LIR – de wet is sinds 1 januari dit jaar van kracht – is volgens Lunenborg een proeftuin voor de aanstaande MDR-wetgeving die op 26 mei 2020 ingaat. “Hopelijk wordt de komende maanden meer bekend rondom de specificaties van deze wetgeving, dan kan de markt volop aan de slag met de voorbereidingen.”

Wetgevingen zorgen ervoor dat data beschikbaar komt. Dat bieden zorgspelers kansen!

“De data die beschikbaar komt door de verplichtingen van de wet geeft bijvoorbeeld zorgverleners en apotheken, maar ook consumenten de kans om geneesmiddelen en medische hulpmiddelen goed te traceren. Zorgverleners kunnen vanaf dat moment veel meer dan nu patiëntgericht werken.”

“Zo zie ik bijvoorbeeld grote kansen voor apotheken om hun ketenrol te versterken. Je gaat in feite van wetgeving naar farmaceutische zorg. Kortom, wetgeving dwingt, maar de kansen om de zorg te verbeteren zijn groot. Consumenten kunnen zelfs nagaan of twee soorten medicatie wel te combineren zijn en een bijsluiter in de toekomst online nalezen.”

De sectormanager sluit af met dat GS1 zich in 2019 ook gaandeweg meer gaat richten op het gebruik van standaarden binnen de thuiszorg en de GGD, als aanvulling op de verdere ondersteuning die GS1 gaat bieden aan al aangemelde zorgpartijen.

Author: GS1 Nederland

Als onafhankelijke not-for-profit organisatie ontwikkelen GS1 internationale uniforme standaarden voor de identificatie en het vastleggen en delen van gegevens. GS1 brengt supermarkten en drogisterijen, bouwmarkten, ziekenhuizen en kledingwinkels, hun leveranciers en logistiek dienstverleners bij elkaar. Samen met hen werken we aan een efficiënte en betrouwbare keten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *