Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Medicijngebruik

Medicijnen zijn een groot goed en een noodzakelijk kwaad tegelijk. Iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Maar de hoeveelheid gebruikte medicijnen stijgt jaar na jaar en een deel daarvan is onnodig duur, onveilig, en schadelijk voor het milieu. Als het gebruik van medicijnen onjuist of niet zinvol is, leidt dat tot vermijdbare ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg.

9 januari: Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Om aan te geven dat het gebruik van geneesmiddelen lang niet zo vanzelfsprekend is als het soms lijkt, heeft het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) de ‘Dag van Verantwoord Medicijngebruik’ in het leven geroepen, die vanaf 2020 jaarlijks op 9 januari zal worden gehouden. Meer dan twintig organisaties in het geneesmiddelenveld hebben hun steun voor die dag uitgesproken. En er zijn vandaag nog tal van andere activiteiten.

Verkoop zelfzorgmiddelen

Consumentenbond en IVM vragen minister Bruins om aanscherping van de regels bij verkoop zelfzorgmiddelen. In een gezamenlijke brief roepen het IVM en de Consumentenbond de minister op om de huidige manier van geneesmiddelenverkoop door Albert Heijn (geen balie, geen toezicht, geen begeleiding) tegen het licht te houden. En om de inspectie opdracht te geven een veel helderdere definitie uit te werken van wat verantwoorde zorg is. De huidige manier van verkoop is onvoldoende veilig en zal leiden tot vermijdbare ziekenhuisopnames of erger. De brief aan de minister is als bijlage toegevoegd.

Apothekers en patiënten

Apothekers in Nederland gaan in gesprek met hun patiënten. De apothekersorganisatie KNMP heeft onder alle apothekers in Nederland een poster verspreid die patiënten oproept met hun apotheker (of met hun arts) in gesprek te gaan over hun geneesmiddelengebruik onder het motto ‘Sta even stil bij het gebruik van geneesmiddelen’. Zijn er problemen met het gebruik? Zijn alle middelen nog steeds noodzakelijk? Lukt het om therapietrouw te blijven? Dit soort vragen, en andere, zijn welkom.

IVM Themajournaal Geneesmiddelen, de nabije toekomst

Ontwikkelingen farmaceutische zorg

Themajournaal ‘toekomstige ontwikkelingen in de farmaceutische zorg’. Voor artsen en apothekers verschijnt een speciaal audiovisueel themajournaal over waar de farmaceutische zorg de komende jaren naar toe gaat en welke rol zorgverleners in die veranderende wereld -met veel meer op het individu gerichte gezondheidszorg- kunnen spelen.

Bewustwording

Merchandise met een knipoog. Om algemene bewustwording in het verantwoord omgaan met geneesmiddelen te bevorderen, lanceert het IVM kleding met een knipoog die verwijst naar het verantwoord gebruik van medicijnen. Speciaal voor baby’tjes is een rompertje ontworpen, dat wordt aangeprezen door een baby zelf.

Meldpunt Medicijnen

Artsen en apothekers van het IVM gaan in gesprek met winkelend publiek. Wij willen weten hoe mensen tegen hun geneesmiddelen of medicijngebruik aankijken, waar ze de grootste problemen zien, welke vragen er leven die onvoldoende beantwoord zijn. De persoonlijke ervaringen zullen op beeld gezet worden en kleuren de inmiddels bijna 35.000 patiëntervaringen die zijn opgehaald met het digitale Meldpunt Medicijnen.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *