Cytisinicline bij stoppen met roken

Het belang van stoppen met roken hoeft inmiddels aan vrijwel niemand meer te worden uitgelegd, maar de succeskans blijft laag. Eerste keuze bij het stoppen met roken is voorlichting en begeleiding.

In tweede instantie kan medicamenteuze ondersteuning worden overwogen met onder meer nicotinevervangende medicatie die de kans om succesvol te stoppen kan verhogen van ongeveer 10% naar ongeveer 15%.

Cytisinicline, een partiële nicotine-agonist evenals varenicline, is sinds september 2022 op recept verkrijgbaar als alternatief voor nicotinevervangende medicatie.

Hoe zit het met de effectiviteit en de bijwerkingen van cytisinicline? Verdient dit middel een plaats bij de ondersteuning van stoppen met roken?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Medicamenteuze ondersteuning kan helpen bij het stoppen met roken, maar is geen eerstekeuzebehandeling.

•    Er is geen bewijs beschikbaar dat cytisinicline bij het stoppen met roken effectiever zou zijn dan nicotinevervangende medicatie, eerstekeuzebehandeling volgens de richtlijnen.

•    Cytisinicline lijkt minder effectief dan varenicline bij het duurzaam stoppen met roken, er is geen vergelijkend onderzoek naar de overige tweedekeuzebehandelingen met bupropion en nortriptyline.

•    Het doseringsschema van cytisinicline is complex en daardoor foutgevoelig.

•    Er lijkt op dit moment weinig plaats voor cytisinicline bij de medicamenteuze ondersteuning van het stoppen met roken.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *