CVZ: Beperkte stijging geneesmiddelenkosten ondanks volumegroei

De uitgaven aan geneesmiddelen binnen de Zorgverzekeringswet zijn in 2008 met 2,9% gestegen tot € 5,2 miljard. Het aantal recepten steeg echter veel forser met 14,7%. Ruim driekwart van de verzekerden gebruikte in 2008 een geneesmiddel. Door de prijsverlagingen van vooral generieke geneesmiddelen – als gevolg van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars – daalde de gemiddelde prijs per dosering met bijna 10%. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over het genees- en hulpmiddelengebruik in Nederland.

Ondanks een volumegroei in het geneesmiddelengebruik (+14,7%) is de kostenstijging in 2008 gematigd (+2,9%). Door het preferentiebeleid van een aantal grote zorgverzekeraars hebben fabrikanten de prijzen van generieke geneesmiddelen fors verlaagd. In het preferentiebeleid spreken zorgverzekeraars voor een aantal geneesmiddelen af, dat wanneer zij uit dezelfde werkzame stof bestaan, alleen het goedkoopste geneesmiddel vergoed wordt.

In 2008 gebruikten meer dan 12 miljoen verzekerden in Nederland ten minste één geneesmiddel dat wordt vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. Dit komt overeen met 75% van alle verzekerden in Nederland. De verdeling van de gemaakte kosten binnen deze groep is scheef: 10% van alle verzekerden is verantwoordelijk voor 90% van de kosten voor farmaceutische zorg.

Kosten hulpmiddelenzorg stijgen met 5% tot € 1.3 miljard
In 2008 deden ruim 2,2 miljoen mensen een beroep op de hulpmiddelenzorg; een stijging van 8,5% in vergelijking met het jaar ervoor. De totale uitgaven voor hulpmiddelen bedroegen bijna € 1,3 miljard; een stijging met 5%. De gemiddelde kosten per gebruiker liepen iets terug, net als de gemiddelde kosten per declaratie. De top 5 van hulpmiddelen met de grootste uitgaven in 2008 zijn: verzorgingsmiddelen (incontinentiematerialen en stomamiddelen), teststrips voor diabetespatiënten, verbandmiddelen voor mensen met een chronische aandoening en hoortoestellen. Samen zijn deze vijf hulpmiddelengroepen verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven.

De volledige CVZ-publicatie: Ontwikkelingen genees- en hulpmiddelengebruik staat op www.cvz.nl. Gedetailleerde cijfers over het gebruik van genees- en hulpmiddelen staan op www.gipdatabank.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *