CRISPR-technologie knipt en plakt in DNA

By | 09/02/2018
VPRO Tegenlicht: Dokteren met DNA is te zien op zondag 25 maart om 21.05 uur op NPO 2. Fotograaf Joo Nath.

VPRO Tegenlicht: Dokteren met DNA is te zien op zondag 25 maart om 21.05 uur op NPO 2. Fotograaf Joo Nath.

Welkom in de wereld van de nieuwe natuur. We kunnen nu met de nieuwe CRISPR-technologie letterlijk knippen en plakken in DNA. Er is een revolutionaire ontwikkeling gaande die grote gevolgen gaat hebben voor mens, plant en dier. De nieuwe biotechnologie is daar.

Dokteren met DNA

‘Bio is the New Digital’. We zijn in staat de genetische code van onze lichaamscellen, embryo’s, bacteriën, virussen en planten nauwkeurig te herprogrammeren. Met de CRISPR-technologie kunnen we de eigenschappen van elk organisme naar onze hand zetten. Zo kunnen wij ziektes definitief uitbannen, onze lichaamscondities verbeteren en planten aanpassen aan onze voedselbehoefte.

Do it yoursellf

Het bijzondere aan de CRISPR-technologie is dat deze relatief simpel is. Het afgelopen jaar is het aantal experimenten en toepassingen geëxplodeerd. Wereldwijd is men aan het knutselen met CRISPR geslagen: thuis experimenteren met de ‘Do it Yourself CRISPR-kits’.

Ethiek

Wetenschappers roepen om nieuwe ethische kaders. De vraag naar de (on)wenselijkheid van zogenoemde designer-baby’s dringt zich op. Hoewel dit nog niet zover is kunnen we op korte termijn wel een einde maken aan erfelijke ziektes. Wellicht willen we ook bacteriën maken die olie of plastic kunnen opeten, varkens waarin menselijke organen groeien of uitgestorven dieren weer tot leven wekken. Het lijkt sciencefiction maar is dichterbij dan ooit.

Uitzending

– VPRO Tegenlicht: Dokteren met DNA is te zien op zondag 25 maart 2018 om 21.05 uur op NPO 2
– Regie: Rob van Hattum, Research: William de Bruijn

Author: VPRO

De VPRO is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma’s en intelligent vermaak grenzen verkent. Door buiten de gebaande paden te treden en te duiden wat er in de wereld gebeurt, willen we bijdragen aan nieuwe inzichten en ideeënvorming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *